Marknaden vill alltid ha balans

Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Handelsbanken.
FOTO: HANDELSBANKEN

I spåren av pandemin har råvarupriserna stigit exceptionellt under året. Med det har följt stora prisökningar på varor, material, reserv- delar och drivmedel.

Borrsvängen ringde Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, för att få svar på vad prisökningarna beror på och hur länge de kommer att bestå.

Både priserna på råvaror och frakt har stigit kraftigt under 2021. Osäkerheten har gjort att borrprojekt har stoppats upp. Enligt Christian Kopfer är prishöjningarna att betrakta som tillfälliga och kommer att sjunka tillbaka under 2022.

– Men när vi tittar tillbaka på 2021 kommer vi sannolikt se att det är det mest extrema råvaruåret någonsin. Vi har aldrig tidigare haft sådana exceptionella uppgångar av priset på råvaror.

Skälet till de kraftiga prishöjningarna är att alla stora, utvecklade ekonomier drabbades av pandemin samtidigt. Följden har blivit att alla också gasar sig ur pandemin samtidigt.

– I en normal konjunktur råder det alltid lite olika situationer runtom i världen. Nu har det blivit högkonjunktur vid samma tidpunkt i princip i hela världen, förklarar Christian Kopfer och fortsätter:

– Det påminner om 2009, efter finanskrisen. Många regeringar fick då kritik för att man gasade för lite. Vi har nu sett ett brett gensvar på den kritiken från alla stora ekonomier, både i finans- och penningpolitiken.

Det har gjort att många flaskhalsar har uppstått på råvarusidan, med brist sett till efterfrågan inom mer eller mindre samtliga områden: olja (inklusive plaster), järnmalm, stål, kol och annan energi, industrimetaller, pappersmassa, sågade trävaror, livsmedel – allt.

– Det här skapar inflation. De höga stålpriserna till exempel driver upp priserna på allt från bilar till material i exempelvis borrbranschen.

Strävar efter balans

Men marknadens inneboende krafter strävar alltid efter balans. Med högre råvarupriser ökar prospekteringarna i gruvindustrin och därmed produktionen – med sjunkande priser som följd. I Kina syns nu dramatiska prisfall på stål och pappersmassa.

– Det är råvarornas förbannelse. Ju roligare partyt är, desto kraftigare blir ofta baksmällan. Samtidigt har de höga energipriserna tvingat basindustrin i Kina att minska produktionen, vilket drar ner hela ekonomin. Risken för en lågkonjunktur 2022 har definitivt ökat på senare tid.

Spekulativt

Råvarumarknaden är lite speciell. Delar av den styrs inte bara av utbud och efterfrågan. Råvaror som olja och metaller påverkas av att det även finns ett finansiellt intresse med i bilden.

– De handlas på råvarubörser där finansiella aktörer i hög omfattning sätter priset. Hos vissa råvaror, som olja och metaller, finns därför ett spekulativt inslag, där priset även styrs av förväntan på framtiden. Priset på andra råvaror, som stål, är däremot mer en spegelbild över hur situationen är just nu.

Christian Kopfer tror inte på en återgång till de råvarupriser som rådde innan pandemin.

– Råvarupriser är alltid på väg någonstans, det finns egentligen inget prisläge vi kan betrakta som normalt. Vi pratar i stället om snittcykelpriser. Jag tror vi går mot en försvagning nästa år och att priserna rör sig mot ett sådant snittcykelläge. Men de kommer att ligga fortsatt högre än före pandemin. Bristsituationen kommer däremot inte att fortsätta, marknaden löser efterfrågesituationen med högre utbud. En brist ligger därför aldrig kvar över tid.

TEXT: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.