Protokoll för besiktning av borriggar framme

Nu finns ett protokoll för besiktning av borriggar för alla som vill försäkra sig om att arbetsmaskinerna är säkra att använda. Det innebär att besiktningsmän kommer veta exakt vad som ska kontrolleras på en borrigg.

För de flesta arbetsmaskiner finns en lagstadgad besiktningsplikt för att tillförsäkra en säker arbetsmiljö. Men för borriggar finns ingen sådan plikt.

Joakim Hjulström på Geotec har varit engagerad i att ta fram de nya besiktningsprotokollen för borriggar. Foto: Johan Andersson.

– Det är oklart varför det inte är besiktningsplikt på just borriggar. De är ju inte mindre farliga än andra arbetsmaskiner, säger Joakim Hjulström som har lett arbetet från Geotecs sida tillsammans med FAB och Svensk Grundläggning.

Utan ett protokoll som styr vad som ska besiktigas har det varit svårt för de som frivilligt velat få sina borriggar besiktigade att ge instruktioner till besiktningspersonalen och samtidigt veta att alla säkerhetsaspekter har kommit med.

– Det här har efterfrågats av våra medlemmar. Många vill veta att riggen är i bra och säkert skick, men utan ett branschgemensamt protokoll vet besiktningspersonalen inte vad de ska undersöka, säger Joakim Hjulström.

Fredrik Severin har varit projektledare från Svensk Grundläggnings sida.

– Vi vill lyfta branschen och ha säkra maskiner på våra arbetsplatser. De flesta gör besiktningar ändå, men vi vill ha ett likvärdigt underlag så att det blir enkelt för alla att sköta detta.

Indelat i åtta delar

I protokollet har man siktat in sig på de delar som kan innebära en risk för människor som arbetar i närheten av maskinen. Protokollet är indelat i åtta delar:

  • Arbetsverktyg (rotationsdelen i en brunnsborrningsrigg).
  • Hydraulik.
  • Elektronik.
  • Mast.
  • Undervagn.
  • Övrig utrustning.
  • Miljö.
  • Dokumentation.

Protokollet mynnar ut i ett av tre utlåtanden: OK, OK med anmärkning samt Ej OK. Det sistnämnda kan åtföljas av en rekommendation till körförbud. Men eftersom det inte finns något lagstadgat besiktningskrav kan det heller inte utdömas något körförbud i egentlig mening.

– Det är endast att betrakta som en rekommendation. Men om det sker en olycka med en borrigg där det finns ett protokoll med ett sådant utlåtande, då blir det rättsliga läget inte särskilt bra för arbetsgivaren, konstaterar Joakim Hjulström.

Ska vara opartiska kontroller

Hur ofta borriggarna bör besiktigas är ännu inte fastslaget. Joakim Hjulström menar att det beror på maskinens ålder och användningsområde, men att varje eller vartannat år är ett rimligt intervall.

– Vi vill också att det ska vara opartiska tredjepartskontroller. Därför är ambitionen att koppla protokollet till de etablerade ackrediteringsföretag som idag genomför besiktningar av andra arbetsmaskiner. Ett par av dem har varit engagerade i processen att ta fram protokollet, berättar Joakim Hjulström.

Besiktningsprotokollet kommer att vara frivilligt att använda för medlemmarna i både Geotec, FAB och Svensk Grundläggning.

– Vi har inga resurser att kontrollera att alla besiktigar sina maskiner. Helst önskar jag att detta blev ett myndighetskrav, säger Fredrik Severin på Svensk Grundläggning.

Besiktningsprotokollet finns tillgängligt på de tre organisationernas hemsidor:

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *