Remissrundan för nya byggregler försenad

På årets upplaga av BBR-dagen som arrangerades av Svensk Energiutbildning i april skulle egentligen Boverkets reviderade förslag till BBR 28 ha diskuterats. Tyvärr har den andra remissrundan försenats och branschen svävar fortfarande i ovisshet. Boverket har dock varit öppna med arbetet som pågår och en del ändringar kan anas redan nu. Till exempel spås en skärpning av energikraven för alla byggnader på cirka 10–20 kWh/A-temp från nuvarande byggregler. Boverket överväger också att byta namn på primärenergifaktorerna till det mer neutrala viktningsfaktorer.

Att man kommer justera primärenergifaktorerna är en annan lågoddsare och det finns indikationer som pekar på att ett hus som värms med fjärrvärme kommer få använda cirka 2,5 gånger mer köpt energi för sitt inomhusklimat än ett som värms med värmepump. En anmärkningsvärd skillnad mellan värmesystemen som i så fall utökas jämfört med den redan mycket omdiskuterade första remissrundan av BBR 28.

Boverkets mål är uttalat – ett regelverk som inte styr mot ett visst energislag utan vars krav gäller lika för alla byggnader, oavsett värmekälla. Samtidigt pågår ett intensivt lobbyarbete från olika intresseorganisationer för att just deras energislag ska få så låg viktningsfaktor som möjligt. Vilka nivåer Boverket kommer att föreslå återstår att se, och det är bråttom. BBR 28 kommer att träda i kraft i mars 2020.

Text: Joakim Hjulström

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *