Samverkan i fokus på dricksvattenkonferens

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, betonade vikten av samverkan och samarbete i VA-branschen.
FOTO: Svenskt Vatten

I oktober arrangerade Svenskt Vatten den årliga Nationella Dricksvattenkonferensen i Gävle.

Under två dagar avhandlades bland annat dricksvattendirektivets genomförande, ny teknik och forskning och dricksvattenförsörjning under ansträngda förhållanden. Konferensens centrala tema var samverkan.

– Ska vi klara de utmaningar vi har inom VA-branschen är samverkan och samarbete helt centralt, sa Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Nya och utvidgade perspektiv lyftes som en av samverkans största fördelar, liksom möjligheten till kompetensförsörjning genom samarbete med andra organisationer.

Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan pratade om dricksvattenförsörjning under ansträngda förhållanden. Han utnämnde Sveriges kommuner till grundbulten i den civila beredskapen.

– Kommunerna är ofantligt viktiga i det nya civila försvaret och kritisk infrastruktur, framför allt vatten, är nödvändigt i totalförsvaret 2.0, förklarade Jörgen Holmlund.

Vikten av beredskap för dricksvatten framhävdes även av övriga talare.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *