Än så länge ingen vattenbrist i Östergötland

I Östergötland har sommarens torka inte lett till någon akut brist på vatten.

– Många som led av vattenbrist 2017 har borrat nya eller fördjupat befintliga brunnar sedan dess, förklarar Magnus Mateo Edström, samordnare klimatanpassning på Länsstyrelsen Östergötland.

Magnus Mateo Edström, Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötland är en utpräglad lantbruksbygd, med stora arealer spannmålsodling och mycket djuruppfödning. Tillgång på vatten är därför avgörande för lantbruket.

Trots sommarens torka är det inte tillgången på vatten som har varit problemet. Östergötland har gott om ytvattenmagasin i form av stora sjöar som Vättern, Sommen och Roxen samt avrinningssystemet Motala ström. I länet finns även stora grundvattenmagasin i rullstensåsar och i sedimentärt berg. Inför årets sommar hade dessutom grundvattendepåerna fyllts på. Utmaningen med den svåra torkan var därför brist på bevattningsutrustning och utdikade marker som fick grödorna att torka.

– Vi har inte fått rapporter om vattenbrist i brunnar. Förutom att många åtgärdade och säkrade tillgången på vatten efter 2017 så har nivåerna inte varit lika låga hittills i år. Men visst har vi haft låga nivåer i de små magasinen som påverkar dem som har egen brunn.

Små magasin känsliga

Utvecklingen mot mer extremt väder med både torka och långvariga perioder med mycket nederbörd kommer att påverka framför allt små och medelstora grundvattenmagasin, det vill säga de magasin som försörjer enskilda brunnar.

– De stora magasinen kräver långa perioder av ett visst väderläge för att påverkas. De små och medelstora är mycket känsligare för variationer. Där kan vi få problem.

Läget nu i Östergötland är att grundvattennivåerna är mycket under de normala i små magasin.

– Trenden är fortsatt minskande. Om torkan fortsätter under hösten går vi in i en mycket problematisk situation, konstaterar Magnus Mateo Edström.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *