Anneli Wirtén tar fasta på den stora samhällsutvecklingen

Anneli Wirtén är ny generaldirektör på specialistmyndigheten SGU i Uppsala. Hon är jurist i botten och har arbetat inom statlig verksamhet länge – eftersom hon trivs med de breda samhällsfrågorna. Hon beskriver sig som generalisten som drivs av att arbeta med specialister. Men resorna från Jönköping till SGU i Uppsala och de fem kontoren runt om i landet får vänta.

Den 1 mars i år tillträdde Anneli Wirtén sin tjänst som generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning (SGU), den statliga myndighet som har övergripande ansvar för frågor om jord, berg och grundvatten där bland annat mineralresurser och geoenergi är viktiga frågor.

”En spännande tjänst”, sade Anneli Wirtén i en rad intervjuer innan hon tillträdde. Det här är en tjänst som tangerar flera uppdrag hon har haft som tidigare länsråd på Länsstyrelsen i Jönköping, bland annat som länsstyrelsernas representant i nationella rådet för miljödatasamverkan och som delegat i vattendelegationen södra Östersjön.

Veckopendlingarna som kom av sig

De planerade veckopendlingarna mellan hemmet i Jönköping och den nya arbetsplatsen i Uppsala kom dock av sig efter bara en och en halv vecka. Covidsituationen gör att Anneli Wirtén, och de kolleger på SGU som kan, i största möjligaste mån arbetar på distans.

Just i dag sitter Anneli Wirtén hemma i matsalen. I burspråket utanför blommar ett plommonträd. Någon dag innan arbetade hon i köket med utsikt mot vattenfallet som finns i centrala Jönköping.

– Vi är fyra i familjen som jobbar hemifrån just nu och vi ambulerar i huset, beroende på vem som behöver mest arbetsro för dagen. Den personen får sitta i arbetsrummet. Det fungerar fint, säger hon.

Möter medarbetare via videosamtal

Några gånger har Anneli Wirtén rest till arbetsplatsen i Uppsala för att träffa chefer och medarbetare för att ha möten. Den obligatoriska introduktionen, när hon ska träffa medarbetarna på SGU:s fem kontor, har uteblivit. Istället har hon lärt känna sina medarbetare i huvudsak via videomöten.

– Det är en intressant situation. Jag träffar många för allra första gången via Skype, något som i vanliga fall inte är optimalt. Men vi har bra möten och jag uppskattar hur jag blir bemött. Jag passar också på att bjuda in mig på alla Skype-fikor på SGU:s olika enheter. Då får jag tillfälle att småprata, höra vad de gör och berätta om mig själv, säger hon.

De här tillfällena ser Anneli Wirtén som ett sätt att läka det faktum att de ännu inte kan träffas fysiskt.

– Det har fått sättas på vänt, men vi kör på senare när situationen är annorlunda, säger hon.

”For the greater good”

Anneli Wirtén är jurist i botten och har arbetat inom flera statliga myndigheter och områden, främst i chefsroller – och hon trivs. Det är här hon kan arbeta med de stora, breda samhällsfrågorna, de som gör skillnad.

– Jag får bidra på ett konkret sätt, ta fasta på den stora samhällsutvecklingen. Jag brukar säga att man ska bidra så gott en kan på den nivå man befinner sig. Det handlar om ”the greater good”, vilket är en av mina starkaste personliga drivkrafter, säger hon.

På det professionella planet gillar hon att arbeta med specialister. Hon beskriver sig själv som generalist, och på SGU är hon i rätt sammanhang. SGU är i huvudsak en teknisk specialistmyndighet, och här arbetar Anneli Wirtén med frågor och perspektiv som rör individen, samhället och framtiden.

– Här jobbar vi med själva fundamenten, marken, mineralen, vattnet och energin. De är början till allt och förutsättningen för allt, säger Anneli Wirtén.

Fokus på råvaruförsörjning

Råvaruförsörjning blir en av generaldirektör Anneli Wirténs frågor. Det gäller bland annat försörjningen av mineraler, en fråga som är viktig ur många perspektiv, berättar hon. Dels för att uppnå målen i agenda 2030, dels för att Sverige är en betydande producent av metaller och mineraler inom EU.

Efterfrågan på de speciella mineraler som behövs för den gröna omställningen växer runt om i världen.

– I Sverige har vi stora fyndigheter, inte minst på platser som inte tidigare haft gruvdrift och där det finns ett motstånd och en rädsla för gruvdrift. Här kommer vi att sättas på prov. Det vi behöver göra är att öka förståelsen för att vi har behov av att utvinna mineralerna och vad modern gruvbrytning faktiskt innebär i Sverige idag, att omställningen gagnar hela samhället, säger hon.

En fråga om solidaritet

Anneli Wirtén ser den svenska mineralutvinningen som en solidaritetsfråga. I Sverige använder vi tekniken som kräver metallerna i omfattande grad, och vi vill att miljötekniken ökar för att uppnå ett fossilfritt samhälle.

– Ska gruvbrytning då bara ske i andra länder? Eller även här eftersom vi själva använder miljötekniken? Det finns dessutom en hållbarhetsaspekt där vi har en stark miljölagstiftning och goda arbetsvillkor, jämfört med andra länder som inte har samma höga krav, säger hon.

Förstärkta mätningar av grundvattennivåerna

En annan tung fråga för SGU är grundvattenfrågan. Historiskt sett har Sverige inte behövt bekymra sig om vattentillgången, men på senare år har problemet ökat. SGU märker tydligt att intresset för grundvattnet ökar bland allmänheten, dels för att bristsituationen börjar bli uppenbar i brunnar sommartid, dels på grund av förväntade klimatförändringar.

I dag är kunskapen om grundvatten stor, men det finns fortfarande mycket att lära, menar Anneli Wirtén. SGU har förstärkt mätningarna av grundvattennivåerna och gör dem mer kontinuerligt.

– SGU har och utvecklar djupa kunskaper på området. Framöver har vi en enormt viktig uppgift att ta fram högkvalitativa underlag, säger hon.

Önskar mer samverkan mellan statliga myndigheter

Grundvattenfrågan är högaktuell ur ett krisperspektiv. Sveriges själv- och totalförsörjning av livsmedel ligger på den politiska agendan.

– Vi ska öka livsmedelsproduktionen i Sverige, och vatten är avgörande för såväl odlare som djurhållare. Vattenförsörjningen har därför hög dignitet på många olika sätt, säger hon.

Anneli Wirtén berättar att hon gillar samverkan. Redan i dag samverkar statliga myndigheter med varandra, men hon skulle gärna se att den utökades i ännu högre grad.

– Vi kan vinnlägga oss om att få mer synergi och att vi samfällt jobbar med frågor som rör samhällsbehov. Jag ser stora möjligheter framåt – SGU är aktiva i det arbetet, säger Anneli Wirtén.

Anneli Wirtén

Ny generaldirektör på Sveriges Geologiska Undersökning.

Född: 1962

Bor: I Jönköping. ”Vi trivs i Jönköping, det är vår fasta punkt. Framöver kommer jag veckopendla till Stockholm och dagpendla till Uppsala. Min man jobbar i Stockholm och vi har en övernattningslägenhet där.”

Familj: Gift och har tre ”mer eller mindre ” utflugna barn.

Drivkrafter: Att arbeta för ”the greater good”. Alla kan bidra utifrån sin roll och på sin plats.

 

Text: Elisabet Tapio Neuwirth, Foto: Pernilla Andersson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *