Branschen söker fler kärnborrare

– Ett engagerat gäng där många var på hugget och hade frågor kring kärnborrning.

Så säger Anders Olsson, kärnborrningsnestor och lärare på borrteknikerutbildningen, om det sista stora fältmomentet för årets elever.

När den här tidningen kommer ut har eleverna nyligen avslutat sin praktik och är på väg ut i arbetslivet. Det sista stora utbildningsmomentet i fält innan praktiken blev en vecka i Malå, där man i ett stenbrott övade kärnborrning och borrhålsmätning.

Borrföretagen samarbetade i Malå med Protek Norr, som numera är en del av Nordisk Bergteknik samt med lärarna Anders Olsson och Ingemar Larsson – den sistnämnde bland annat tidigare ordförande i FAB.

– Det var ett jättebra upplägg, där vi hade tre dagars teori och tre dagars praktik. Protek ställde upp med en maskin och vi kunde dela upp eleverna i små grupper. Det är en stor fördel och gör att engagemanget blir högre. Är man för många runt maskinen blir det lätt så att några hamnar lite i bakgrunden, säger Anders Olsson.

Anders Olsson, t h, visar borrhålsmätning.

Teori och praktik varvades

Han höll i den teoretiska delen av kursen och Ingemar Larsson i det praktiska med borrningen.

– Men även teoridelen innehåller en del praktik. Eleverna får plocka ihop ett borrör, studera kärnor med mera. Jag upplevde dem som intresserade och hoppas att de ska se möjligheterna med kärnborrning i sitt framtida yrkesliv. Det behövs många kärnborrare framöver, säger han.

Efterfrågan på utbildade kärnborrare är för närvarande större än tillgången och har så varit under en längre period. Detta gäller inte bara i Sverige utan även i många andra länder, framhåller Anders Olsson.

– I länder som Australien och Kanada har man löst problemet med för liten tillgång på kunniga kärnborrare med utbildning och certifiering. Där har det funnits en organiserad utbildning i många år. Men i Sverige och många andra länder har man lärt upp kärnborrare genom en form av lärlingssystem. Det har i det stora hela fungerat hyfsat till för ungefär tio år sedan, då man mer utbrett började använda digitala verktyg som gyrokompasser och EMS i kärnborrningsarbetet, säger han.

Anders Olsson menar att man inte kan lära sig hantera och förstå dessa digitala verktyg med tillhörande programvara enbart i fält, utan det krävs också en teoretisk undervisning i klassrumsmiljö.

– Borrföretagens upplägg med teoretisk utbildning i klassrum följt av praktiskt arbete med de digitala verktygen på en borrplats är i det närmaste perfekt. Användning av digitala verktyg i kärnborrningssamanhang är idag ett måste i de allra flesta kärnborrprojekt. Den grundutbildning som Borrföretagen erbjuder är därför helt nödvändig, säger Anders Olsson.

Ny utbildning i februari

Nästa utbildning startar i mitten av februari. Den inleder som vanligt med en ”förberedande utbildning”, då den sökande eleven i praktiken får en möjlighet att bedöma om borrbranschen är framtidsjobbet – och branschen får möjlighet att bedöma om den sökande är en kandidat för branschen.

– Efter den gallringen startar utbildningen skarpt den 14 mars i Uppsala, säger Borrföretagens vd Pär Malmborg.

Man har fått in ett antal intresseanmälningar men det är uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen som gör urvalet.

– Vi kommer också att hålla ett antal informationsmöten för de sökande, ett möte var nu december och sedan blir det tre möten i januari, säger Pär Malmborg.

Protek Norr ställde upp med maskiner till utbildningen i Malå.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JOHAN ANDERSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *