Branschföreningarnas behov under lupp

Bo Lorentzon är funktionsansvarig för bransch- och medlemsutveckling på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm.

Det pågår ett förändringsarbete inom Sveriges Byggindustrier. Bo Lorentzon, funktionsansvarig för bransch- och medlemsutveckling, har rest landet runt för att fånga branschföreningarnas önskemål och förväntningar på BI. En rapport ska upp på bordet i vår, för att visa vägen till ett förbättrat stöd för medlemsföretagen.

Bo Lorentzon hade lång erfarenhet som förhandlare för Sveriges Byggindustrier, BI, när han i somras fick uppdraget att driva en förändringsprocess för dess branschregionråd. Nu är han branschföreningarnas röst in i BI – samtidigt som han är BI:s talesperson ut mot föreningarna. Bo Lorentzon ger en målande bild av sin roll:

– Jag är som midjan i ett timglas, jag befinner mig mitt i flödet, oavsett vilket håll budskapen går!

Många av BI:s medlemsföretag med speciell inriktning är med i en yrkesspecifik branschförening. Föreningarna tar hand om specialföretagens behov av service och BI hanterar arbetsgivarfrågor och generella branschfrågor. Rådet är deras gemensamma forum, här möts arbetsgivarorganisationen och representanter för ett 20-tal föreningar, från dykare och mobilkransförare till plattsättare och ställningsbyggare.

– Det är främst små och medelstora företag i föreningarna, mest underentreprenörer och inte så många stora drakar. Men eftersom större förtag har önskat förändringar i BI:s arbete vill vi se om det även gäller branschföreningarna.

– Allt handlar om att göra både oss och våra medlemmar vassare på arbetsmarknaden och då är det viktigt att föreningarna får det stöd de behöver. Vi ska underlätta entreprenörskapet, menar Bo Lorentzon.

Intervjuade alla föreningar

Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp för att stärka branschföreningarna.

– Vi vill både allmänt få in deras synsätt bättre i vår organisation, ta reda på vad de tycker är viktigt att kunna erbjuda medlemmarna och se hur vi kan hjälpa dem.

Bo Lorentzon rivstartade när han tillträdde den nyinrättade tjänsten. Det var naturligt att börja med att ta reda på vad föreningarna vill och det gjorde han genom en rad intervjuer. Han åkte runt och tog temperaturen i så gott som alla föreningar i höstas.

– Vi pratade om vilken hjälp de önskar, vad BI kan göra för dem och om organisatoriska möjligheter och utmaningar. Jag drivs av att göra skillnad och tror att någon form av förändring är viktig nu när byggbranschen går mot allt fler underentreprenörer.

Samarbetsavtalen ligger fast

Det är först senare i vår som det finns ett underlag för BI att förhålla sig till, men Bo Lorentzon kan redan nu säga något om vad förändringsprocessen kan landa i.

– Samarbetsavtalen mellan BI och branschföreningarna, som säger att vi ansvarar för arbetsgivarfrågor och de för branschfrågor, ligger fast. Det är där vi har våra respektive kompetenser. Men det kan bli aktuellt med justeringar.

– Det är en allmän önskan att vi ska serva medlemmarna i mer än arbetsgivarfrågor. Enskilda föreningar ska kunna slippa att hantera sådant som rör exempelvis arbetsmiljö, miljöfrågor och kommunikation – men hur kan diskuteras.

Intervjuerna Bo Lorentzon gjort med branschföreningarna har bjudit honom insikten att det är en bred samling av föreningar han har att göra med. Deras syn på arbetsgivarorganisationens insatser varierar.

– Det har överraskat mig, att branschföreningarnas syn på vad vi gör och inte gör för dem kan skilja sig så brett åt. Jag har fått höra allt från att vi gör alldeles för lite till att vi faktiskt gör för mycket!

Text: Mia Ising

Fotnot: Geotec är en av organisationerna i branschregionrådet.

 

Om Branschregionrådet

Mötesplats för 20 branschföreningar inom Sveriges Byggindustrier, BI. Här utbyter föreningarna erfarenheter och uppdaterar sig om arbetsgivarorganisationens arbete.

Träffas fyra gånger per år.

Inrättade 2018 en tjänst för att ge BI en bättre bild av branschföreningarna och deras arbete.

Presenterar 2019 ett förslag på hur stödet till föreningarna och dess medlemmar kan förbättras – som ett led i en utredning av hur BI:s verksamhet ska se ut år 2025.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *