Digert år för Svenskt Geoenergicentrum

Efter två pandemiår och en digital variant öppnar Svenskt Geoenergicentrum återigen
upp dörrarna till Geoenergidagen 2022. Den 11-12 oktober blir det workshops, seminarier, utställning, mingel och middag i vanlig ordning på Scandic Talk vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Svenskt Geoenergicentrum har ett digert år framför sig med mängder av aktiviteter och projekt. Bland annat kommer några angelägna och av branschen efterlängtade riktlinjer vara i fokus:

  • Nya och reviderade riktlinjer för kollektorer i mark för större och mindre geoenergianläggningar kommer att publiceras.
  • En handledning för kommunala handläggare kommer att tas fram tillsammans med Borrföretagen, SGU och Svenska Kyl & Värmepump- föreningen.
  • Riktlinjerna för mätning och upp- följning av geoenergianläggningar kommer att uppdateras utifrån det internationella projektet Annex 52.

Långtidsmätningar

Svenskt Geoenergicentrum har varit värd för och lett projektet Annex 52, som drivs av den del av International Energy Agency (IEA) som fokuserar på värmepumpsteknologi (HPT). Under våren ska Svenskt Geoenergicentrum slutrapportera projektet till IEA.


Innovationer

Ett annat projekt som Svenskt Geo- energicentrum är engagerat i är Inno- vationskluster Varmt & Kallt. Det ska bidra till att utveckla geoenergi, energilagring och värmepumpande teknik genom att bland annat initiera och stötta innovationer och samarbeten inom branschen. Projektet, som har förlängts, löper året ut.

Man deltar även i Coolgeoheat, ett samnordiskt projekt för att utveckla femte generationens fjärrvärme och fjärrkyla med integrerad energilagring. Projektet avslutas under hösten.


Fler utbildningar

Utbildningsverksamheten fortsätter med öppna grundkurser och fördjupningskurser. De svenska grund- och fortsättningskurserna kommer i mesta möjliga mån att genomföras i Stockholm. Fördjupningskurser kommer även att ges digitalt på engelska och man utökar sitt utbud av företagsanpassade kurser. Under 2022 kommer ett kompletterande digitalt kursutbud att utvecklas.
Utöver detta axplock av aktiviteter ges som vanligt två nummer av tidningen Svensk Geoenergi ut i maj och november samt ett månatligt digitalt nyhetsbrev. Följ även gärna Svenskt Geoenergicentrum på Twitter och Linkedin.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.