Palne Mogensen till minne

Palne Mogensen 1934-2021

Palne Mogensen, en av pionjärerna inom geoenergi och markvärmepumpar i Sverige, avled under december månad vid en ålder av 87 år.

Palne var en mycket noggrann och tekniskt kunnig person; civilingenjör inom teknisk fysik och hade även en teknologie licentiatexamen från KTH. Han var bland annat med och utvecklade geoenergitekniken och markvärmepumpar i Sverige från 1970-talet. I början av 1980-talet konstruerade han den portabla experimentuppställning som kom att bli avgörande för utvecklingen av mobila termiska responstest från mitten av 1990-talet och framåt.


En lärdomsgigant

Palne Mogensen var en lärdomsgigant vad gäller teknik, språk, flora och fauna.

Noggrann, strukturerad och metodisk är egenskaper som kännetecknade honom. En av hans vänner kallade honom ”slumpens fiende nummer ett”, som mycket träffande beskriver Palnes sätt att verka. Hans modeller för att studera marktypers egenskaper vid uttag av värme i olika klimat- och fuktförhållanden bidrog till ytjords- och bergvärmeteknikens genombrott.

Vi är många personer, både i och utanför geoenergibranschen, som fått glädjen att ta del av Palnes stora kunnande och uppleva han genuina medmänskliga värme och generositet.

Tack för allt, Palne.

Källor: Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum och kollegan Jan Sandströms minnesord i Dagens Nyheter.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *