Intensivt år med Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum är laddat för ett nytt år. Bland mycket annat planerar man ett utökat kursutbud, digitala utbildningar, flera forskningsprojekt och givetvis Geoenergidagen.

Inom kursverksamheten kommer samma kurser att ges som tidigare, men på fler platser. 2020 finns möjlighet att gå geoenergikurser i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

Svenskt Geoenergicentrum kommer att vara fortsatt engagerat i flera forskningsprojekt. IEA:s Annex 52, som Svenskt Geoenergicentrum leder, gör långtidsuppföljningar av prestanda i geoenergianläggningar och har kommit halvvägs.

– Det börjar nu komma resultat från de 40 fallstudierna och det kommer nya publikationer från flera av anläggningarna. De första rapporterna ska bli klara under året, liksom en instrumenteringsguide, säger Signhild Gehlin, teknisk expert.

Forskning på infrastruktur

Annex 27, kvalitetssäkring av borrhålslager, avslutades vid årsskiftet. Svenskt Geoenergicentrum är nu i slutskedet med att ta fram en svensk guide till hur man bör återfylla borrhål, baserat på projektets resultat. Så snart slutrapporten är klar kommer man även att göra en svensk kortversion.

– Vi fortsätter att verka för att IEA ECES startar ett forskningsprojekt för infrastruktur. Vi tog initiativ till detta för ett och ett halvt år sedan.

Energimyndigheten beviljade i slutet av 2018 ett så kallat innovationskluster där Svenskt Geoenergicentrum och Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen samverkar. Klustrets uppgift är att hjälpa värmepumps- och geoenergi-branschen att skapa nya samarbeten kring utveckling och innovation. Här pågår just nu bland annat initiativ kring djupgeotermi, utbytesvärmepumpar och att kombinera sol- och geoenergi.

– I november arrangerar innovationsklustret en forskningskonferens i anslutning till Kyl- och Värmepumpsdagen.

Internationellt

Svenskt Geoenergicentrum kommer också att medverka på två stora internationella konferenser: World Geothermal Congress, där världsomspännande geoenergistatistik presenteras i slutet av april, och Heat Pump Conference som genomförs i Sydkorea i maj.

Geoenergidagen kommer även i år att anordnas med workshop och seminariedag. Tidningen Svensk Geoenergi kommer ut vår och höst och nyhetsbrevet mejlas ut ungefär en gång i månaden.

– Vi kommer även att introducera en kortversion av nyhetsbrevet på engelska för att nå internationella intressenter, säger Signhild Gelin. 

Fotnot: IEA ECES står för International Energy Agency; Energy Conservation through Energy Storage.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *