Kommuner saknar mandat mot privata pooler

Joakim Nilsson, Karlskrona kommun.
FOTO: PRIVAT.

På många håll, särskilt i sydöstra Sverige, har torkan och vattenbristen på senare år varit påtaglig och ett högst märkbart problem både för konsumenter med privata brunnar och för kommunala vattenbolag.

Samtidigt anläggs det privata pooler i stor omfattning – pooler som kräver väldiga mängder vatten när de ska fyllas. Borrsvängen kollade läget med ett par kommuner och vattenförvaltare om vad som egentligen gäller.

– Om vi har gått ut med ett bevattningsförbud är det solklart: Då får man inte fylla några pooler. Men det är å andra sidan det enda mandat och de enda muskler vi har. I övrigt kan vi bara ge tips och råd för att spara på vatten, det vill säga att fylla poolen långsamt och att helst göra det nattetid när belastningen på nätet är låg, säger Joakim Nilsson, kvalitetschef på VA- och Hamnavdelningen i Karlskrona kommun.

Utöver problemet med den stora vattenåtgången kan en fyllning av en stor pool sänka trycket i ett litet vattenledningsnät så mycket att det uppstår problem med missfärgning av vattnet.

Förutom de bygglovspliktiga poolerna har han på senare år sett en ökning av stora, uppblåsbara pooler. De tar också stora mängder vatten och till skillnad från byggda pooler måste de tömmas helt och fyllas igen efter och inför varje säsong.

– Tömningen är en annan sak som är värd att nämna. Egentligen ska man avklorifiera vattnet innan man tömmer poolen; vi vill inte ha ut allt det kloret varken i naturen eller i spillvattennätet. Men våra möjligheter att kolla är mycket begränsade. Jag hade egentligen önskat att vi hade mer att ta till när det gäller poolerna än det allmänna bevattningsförbudet, för jag tycker att man ska använda vårt gemensamma dricksvatten på ett förnuftigt sätt, säger Joakim Nilsson.

Suzan Nilsson, tf VA-chef i Västerviks kommun. FOTO: PRIVAT.

Vad har då kommuner för praktiska möjligheter att kolla att poolfyllning – eller annan vattenanvändning som inte är tillåten vid bevattningsförbud – inte sker ändå, och vilka kan konsekvenserna bli?

Frågan går till Suzan Nilsson, tillförordnad VA-chef i Västerviks kommun.

– Vi åker ju inte ut och kontrollerar överallt utan vi får hålla oss till att informera i alla kanaler. Däremot händer det att grannar rapporterar att någon fyller poolen trots att det råder bevattningsförbud. Då kontaktar vi fastighetsägaren, som kanske har missat informationen. Vi är i första hand intresserade av att informera med hållbarhet i fokus och att fastighetsägarna ska samarbeta, inte av att bestraffa.

Rent teoretiskt kan kommunen stänga av vattnet till en fastighet där ägarna inte respekterar ett bevattningsförbud.

– Men än så länge har vi inte hamnat i ett läge där det blir fråga om sanktioner. Dessutom har vi en skyldighet att leverera vatten till hygien och matlagning, så i ett sådant fall hade vi behövt hänvisa till närmaste tappställe där man kan hämta vatten. Men vi vill alltså i första hand samarbeta och informera, säger Suzan Nilsson.

Västervik är en till ytan mycket stor kommun, särskilt i förhållande till grannkommunerna och vi producerar stora mängder dricksvatten.

– Jag kan inte säga att vi märker någon påverkan i produktionsvolym i samband med att folk fyller sina pooler. De enskilda fastigheternas förbrukning övervakas inte kontinuerligt och alla fastighetsägare tömmer inte heller sina pooler helt. Det brukar räcka med att sänka vattennivån något inför vintern. Detta gör att det inte går åt lika mycket vatten när poolsäsongen drar i gång igen, säger Suzan Nilsson.

TEXT: JÖRGEN OLSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.