Tummen upp för Borrsvängen!

95 procent av branschen läser Borrsvängen. Fyra av fem läser alla nummer. Och ni läsare tycker om det ni får: Tre av fyra ger Borrsvängen betyget bra eller mycket bra.

Borrsvängen började ges ut av Geotec 1993 som en branschtidning för borrtekniker om vatten, geoenergi och borrningsteknik. Den går kostnadsfritt ut till alla intresserade och har idag en upplaga på cirka 5 000.

Under de drygt 20 år Borrsvängen har getts ut har den etablerats som den ledande branschtidskriften och läses av borrentreprenörer, leverantörer, konsultbolag, byggbolag, kommunala tjänstemän med flera.

Grafik: Elin Gunnarsson Ekström.

Geotec undersöker med jämna mellanrum vad branschen tycker om Borrsvängen för att hela tiden kunna bli bättre. Under hösten har vi frågat 150 borrentreprenörer och leverantörer vad de tycker om tidningen. Resultatet är uppmuntrande.

– Att nästan samtliga som har deltagit i undersökningen uppger att de läser Borrsvängen tar vi som intäkt för att Borrsvängen fyller en viktig funktion i branschen. Det finns ett stort behov av information, branschspecifika nyheter och att hålla sig à jour med utvecklingen i allmänhet i branschen och hur andra borrföretag och leverantörer arbetar, säger Johan Barth, vd på Geotec.

Fler läsare

Borrsvängen läses inte bara pliktskyldigt, den uppskattas också mycket. 26 procent, eller var fjärde läsare, ger högsta betyg till tidningen på en femgradig skala. Utvecklingen har också gått åt rätt håll. I en undersökning från 2011 uppgav 89 procent att de läser tidningen. Den siffran har ökat till 95 procent. Andelen som läser alla nummer av tidningen har ökat från 64 till 81 procent.

– Det är fantastiskt glädjande och ett stort förtroende från läsarna som vi tackar för. Samtidigt förpliktar det och vi kommer göra allt för att bli ännu bättre framöver, försäkrar Johan Barth.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *