Prognos över grundvattnet i sommar

Kartorna visar prognoser över grundvattensituationen i små magasin fram till slutet av juli, vid
torr, normal respektive blöt väderlek. Det är SGU som gör prognosen, som baseras på SMHI:s uppgifter samt på väderförhållanden från 1961 fram till i fjol. På grund av klimatförändringar är det mer sannolikt att kommande väder är mer likt vädret på senare år än det som var på 1960-talet. Detta tar man hänsyn till genomatt de senare åren ges en större vikt i beräkningen. Väder för perioden 1991 till 2020 antas vara tre gånger mer sannolik än väder från perioden 1961 till 1990.

Kartorna gäller alltså små magasin,

som reagerar snabbt på nederbörd och uttag. Borrade brunnar brukar finnas i små magasin och används för enskild vattenförsörjning. Drygt en miljon permanentboende är beroende av den egna brunnen.

TEXT: SGU/JÖRGEN OLSSON KARTOR: SGU

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.