Råd i rätt tid kan rädda kundrelationen

Branschorganisationen Borrföretagen ser en ökning av antalet ärenden där privatkunder klagar på utförda uppdrag och vill ha dess utlåtande. En bedömning är, att entreprenörerna inte skriver tillräckligt tydliga avtal. Men hjälp finns att få.

Byggföretagen, före detta Sveriges Byggindustrier, som är den stora bransch- och arbetsgivarorganisationen, erbjuder liksom Borrföretagen, kostnadsfri rådgivning och standardavtal för sina medlemmar.

Missnöjda kunder vill ingen ha, men ändå händer det. Det arbete entreprenören utfört går inte hem hos kunden. Bittra mejl och upprörda telefonsamtal avlöser varandra, kunden hotar med att inte betala och en konflikt är i antågande.

På Borrföretagen – sammanslagningen av de tidigare branschorganisationerna Geotec och Avanti – noterar man att allt fler privatkunder vänder sig dit för att vädra sitt missnöje. Kunden vill få Borrföretagens syn på saken, få ett utlåtande om rätt och fel.

– Vår bedömning är att problemen många gånger bottnar i dåligt skrivna avtal, eller inga avtal alls. Entreprenören är inte tillräckligt tydlig i beskrivningen av uppdraget och vad som ingår och inte ingår i det arbete som ska utföras, säger Johan Barth på Borrföretagen.

Kostnadsfri hjälp

Borrföretagen är en av de bransch-föreningar som har samarbetsavtal med Byggföretagen. Ett 20-tal av Borrföre-tagens medlemmar har även valt att teckna egna medlemskap med Byggföretagen för att ha en kompletterande arbetsgivarpart, och här finns ytterligare hjälp att få.

– Alla våra medlemmar har rätt till en timmes kostnadsfri och branschinriktad juridisk rådgivning per uppdrag. Oftast vänder sig medlemmar till oss för att det uppstått en tvist, när de har blivit osams med kunden, men ibland handlar det om att de vill ha råd inför en kontraktsskrivning, säger Erik Lindtorp, affärs- och entreprenadjurist på Byggföretagen.

Byggföretagen rekommenderar givetvis att alltid ha skriftliga avtal, det minskar risken för oklarheter och på så sätt kan många tvister undvikas.

– Det är alltid bättre för alla parter om man kan reda ut eventuella oklarheter medan man fortfarande är sams.

Erik Lindtorp, Byggföretagen.

Checklistor och avtal

Utöver rådgivning arbetar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen proaktivt med att ta fram standardavtal och olika kunskapsdokument, exempelvis checklistor med information om vad som är viktigt att tänka på för den som träffar avtal med konsument.

De håller även kurser i konsumententreprenadjuridik. Under kursen går de igenom konsumentlagstiftningen och de vanligaste standardavtalen, samt ger praktiska tips om vad entreprenören bör tänka på.

– Ett avtal behöver inte alltid vara så avancerat. För små arbeten kan det ibland räcka att man skriver ner vad man är överens om i ett mejl. För större arbeten är det ofta bra med lite mer heltäckande avtal. Standardavtal är i det avseendet bra hjälpmedel, säger Erik Lindtorp på Byggföretagen.

Tillsammans med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har de tagit fram ett standardavtal för konsumententreprenader, ”Hantverkarformuläret 17”, som kan laddas ned kostnadsfritt på nätet.

För den ovane som ska ingå ett större entreprenadavtal kan det vara klokt att anlita en extern jurist som hjälper till med att skriva avtalet, tycker han. Byggföretagen bistår inte med att skriva hela avtal, men hjälper gärna medlemmar med tips och råd. Om det är en särskild fråga man vill reglera kan de hjälpa till med att utforma avtalet i den begränsade delen.

– Det absolut viktigaste att få med är priset och omfattningen, vad som ska göras och hur mycket det kostar. Om detta tydligt framgår är mycket vunnet. Andra frågor som kan vara bra att klargöra är vad som gäller vid ändrings- och tilläggsarbeten, när arbetet ska vara färdigt och tiden för betalning.

Avrådandeskyldighet

Det är även viktigt att tänka på avrådandeskyldigheten, påminner Erik Lindtorp. Inom konsumententreprenader talar man inte på samma sätt om total- och utförandeentreprenader. Konsumenttjänstlagens tvingande bestämmelser lägger alltid ett visst funktionsansvar på entreprenören. Ett exempel är avrådande-skyldigheten.

Om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta ska entreprenören avråda kunden från att låta utföra tjänsten. Missar entreprenören det kan denne i värsta fall tappa rätten till ersättning för den utförda tjänsten.

– Ett konkret exempel skulle kunna vara borrning för installation av en bergvärmeanläggning. Om borrentreprenören med sin fackkunskap kan se att markförhållandet är sådant att det inte finns förutsättningar att få ut tillräckligt med värme kan det finnas en skyldighet att avråda från borrning.

Tydlighet är A och O

Erik Lindtorp bekräftar den bild Johan Barth på Borrföretagen ger: Otydliga avtal kan leda till missförstånd, vilket är en vanlig orsak till missnöje.

– Missförstånd mellan parterna är en av de vanligaste orsakerna till tvister. Kanske uppfattar kunden det som att ett visst arbete ingår medan entreprenören är av en annan uppfattning. Men det finns ett bra sätt att få bukt med det problemet. Var tydlig i avtalet!

Text: Mia Ising, Foto: Byggföretagen

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *