Sandviken digitaliserar dricksvattnet

Genom datainsamling, modellering och övervakning av vattenresurserna ska projektet effektivisera och trygga dricksvattenproduktionen i Sandviken.

Det kommer att ske genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året kan dricksvattenförsörjningen effektiviseras. Som under vissa delar av året, då det är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena. Då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.
Projektet ska både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg. Där ska modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy. Genom detta ska Sandviken Energi mer effektivt kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *