2022 stämma

Stor uppslutning när branschen samlades igen

Nästan på dagen två och ett halvt år efter Borrföretagens bildande i november 2019 kunde medlemmarna äntligen samlas igen, helt fria från restriktioner.
– Vi är många som har längtat efter den här stunden och det är glädjande att så många har slutit upp och medverkar på stämman och våra aktiviteter, sa vd Pär Malmborg när han välkomnade deltagarna i den välfyllda konferenslokalen på anrika Nalen i Stockholm.

Pär Malmborg passade på att välkomna en ny medlem i Borrföretagen: AB Energiborr i Örnsköldsvik.

Deltagare från 36 medlemsföretag och 15 avtalsleverantörer – inalles omkring 100 personer – slöt upp till evenemanget, som på torsdagsmorgonen den 19 maj inleddes med ordinarie årsstämma.
Därefter följde en rad intressanta informationspunkter, med tillhörande engagerade diskussioner och frågeställningar.
Borrföretagens kansli kommer att fortsätta med de digitala lunchseminarier och leverantörsträffar, som tvingades fram av pandemirestriktionerna men som har visat sig uppskattade av många.
Vidare har Borrföretagen tillsammans med SGU, SKVP och Svenskt Geoenergicentrum tagit fram en guide till de kommunala handläggarna som ska fatta beslut kring borrtillstånd.

– Här är SGU som myndighet givet- vis en stor och tung part. Guiden tar bland annat upp frågor kring borrvatten och kax, men lyfter också det större sammanhanget – nämligen vår branschs roll och viktiga arbete i omställningen till fossilfri energi, förklarade Pär Malmborg.

Tekniska kommittén

Kommittén redovisade den senaste tidens arbete, som bland annat handlar om säkerhet och arbetsmiljö i form av fångsstrumpor och risker i samband med tryckning av brunnar. Man har också tittat på produkter för partiell återfyllning.
Tekniska kommittén söker aktivt efter fler samarbetsprojekt med leverantörer och välkomnar fler förslag från Borrföretagens medlemmar.

Leverantörer på löpande band

Svenskt Geoenergicentrum
Signhild Gehlin, vd för Svenskt Geoenergicentrum, presenterade fakta, nyheter och pinfärsk statistik.

Ett antal leverantörer fick tillfälle att lite kort presentera sig.

Värmdöpumpen visade upp Grundfos nya solpanelsdrivna pump.
Qmatec berättade om sin nya organisation i Sverige, med försäljningspartner och service.
Mincon påminde om sitt stora sortiment av hammare och kronor och att man även har ringsystem, rör och pilothammare.
Anytech, som nyligen uppstod som en sammanslagning av Avanti Försäljning och Gruse, berättade att man nyligen blivit uppköpta av Debe och blir borrcenter i Bålsta.
Debe visade på de många specialiteter som numera ingår i koncernen och meddelade att man i dagarna flyttar till nya lokaler i Sätra.
Dahl berättade om den förestående fusioneringen med Optimera och resonerade även kring tillgängligheten på foderrör. Budskapet är att de finns tillverkade, men att flaskhalsen nu är transporter från södra till norra Europa. Man ska också öppna ett antal obemannade proffsbutiker, bl a i Ljusdal.
Aqvify visade sin app som kan övervakaden egna brunnen.
If Skadeförsäkring presenterade sitt branschanpassade erbjudande, där det bland annat ingår hjälp med avtalsgranskning.
Swedol informerade om samgåendet med Tools och Groll och de gemensamma butikerna med järnhandel, kläder med mera.
Muovitech lyfte den nya köldbärarvätskan Kilfrost Geo som har fullt korrosionsskydd och varken är giftig eller brandfarlig.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: JÖRGEN OLSSON, JOHAN ANDERSSON, DOMINIKA RYDEL

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *