Torkan håller lantbrukarna på halster

Mjölkkor dricker upp mot 150 liter vatten om dagen och äter kilovis med foder. Eleonor Nilsson, bonde utanför Vimmerby, har runt 500 mjölkkor och drygt 500 ungdjur vars törst och hunger hon ska stilla med vatten och foder från de egna ägorna. En utmaning i spåren av den torra sommaren lantbruk i södra Sverige slåss mot torka i både brunnar och på åkrar.

Svenska bönder räknar med att det i genomsnitt regnar 750 millimeter per år. Grovt räknat rinner hälften av till grundvatten och vattendrag och resten avdunstar. Men i år är grundvattenläget prekärt, enligt Bo Thunholm, grundvattenexpert vid SGU. Kommuner har haft bevattningsförbud, och det borras för fullt i jakt på vatten.

– Nu är det låga eller mycket låga grundvattennivåer i små magasin och brunnar i stora delar av Götaland och Svealand, konstaterar han när Borrsvängen intervjuar honom i september.

Dåligt utgångsläge

Med den torra sommaren 2018 i färskt minne är det lätt att se likheter, men det är inte hela bilden, menar Bo Thunholm. Sommaren i år har inte uppvisat samma extrema värden, om än vi har låga grundvattennivåer. Utgångsläget inför denna sommar var värre. Snösmältningen var liten i år och det var torrt redan före sommaren. 2018 var det stora uttag av vatten i sommarhettan som påverkade tillgången, i år har regnskurar delvis räddat vattenkonsumtionen, förklarar han.

Försiktig optimist

Vi ska räkna med fortsatt sjunkande grundvattennivåer i höst, mer än normalt, enligt Bo Thunholm. Det kommer att krävas betydande nederbörd, i kombination med kallt väder för att fylla på de små magasinen. Vi måste vara varsamma i vår vattenförbrukning ett par månader till. Men jag är försiktig optimist, klarade man vattenförsörjningen 2018 klarar man sig nog nu.

Fodret hotas

Kreatur är den mest vattenintensiva inriktningen inom ett lantbruk. Varma dagar kan en mjölkko dricka 150 liter och att diska efter mjölkningen slukar även det stora mängder vatten. Eleonor Nilsson, mjölkbonde i Gullringen utanför Vimmerby och styrelseledamot
i LRF Sydost, driver tillsammans med familj och medarbetare ett lantbruk med runt 500 mjölkkor och drygt lika många kvigor, totalt 1 100 djur. Här borrade man en ny brunn i ett försök att klara vattenförsörjningen, men räddning en fanns främst i en källa i ett dike på markerna, den försörjer familj och djur på vatten. Värre är det i år med torkan på markerna.

Verksamheten består av över 500 hektar naturbeten och åker. De odlar både spannmål och vallgräs och majs för att ensilera, det vill säga packa och konservera i silo. Allt används som foder, men nu slår torkan hårt mot odlingarna.

Skylt för vattentag

I år är grundvattenläget prekärt, konstaterar man från SGU.

Halva årsbehovet

– Vi har fått mycket lägre nederbörd än normalt i sommar, det var även en torr vår. Jag upplever att det är värre i år i Kalmar län än 2018, säger Eleonor Nilsson.

Att bevattna åkrarna från den egna källan är inte aktuellt. Stångån och sjön Juttern ligger nära till, men det är svårt att få bevattningstillstånd. Sjön har nu 60 centimeter lägre vattenstånd än normalt.

– Majsen har nästan torkat ut, denser ut som en vissen yuccapalm. När vi skulle ta tredje skörden vallgräs gav den kanske en tredjedel mot normalt, och den fjärde är ett frågetecken. Även spannmålsskördarna är hotade. Fodermässigt kanske de inte täcker mycket mer än halva årsbehovet, de lever delvis på foder som är över sedan tidigare. Samtidigt är de mer beroende av egenproducerat än någonsin – världsläget har gjort inköp av foder och spannmål både dyra och svåra.

Slaktar djur

Eleonor Nilsson har genom sitt uppdrag för LRF en klar bild av hur torkan slår mot branschkollegorna, framför allt i norra Kalmar län.

– Det är stor oro. Man har vattenbrist och borrar källa efter källa utan resultat, en del har fått koppla in kommun och räddningstjänst. Man ligger sömnlösa på grund av foderbristen och skickar fler djur till slakt än tidigare.

Dubbelt så stort behov

Anna-Karin Johansson som är vd för Jannes Brunnsborrning i småländska Burseryd en del känner henne även som styrelseledamot i Borrföretagen vittnar på sensommaren om att behovet av nya vattenbrunnar är mer än det dubbla jämfört med en normal sommar.

– Det är ett enormt tryck på att få borrat nya vattenbrunnar. Brunnar sinar och folk är oroliga, det är såväl lantbrukare som villaägare och folk med fritidshus som hör av sig.

Anna-Karin Johansson

Anna-Karin Johansson, Jannes brunnsborrning.

Fritidsboende utan vatten i brunnen kan vara besvärligt men påverkar inte livssituationen. Högsta prioritet för Anna-Karin Johansson och hennes medarbetare är att hjälpa utsatta lantbrukare, och allra först dem som är i de mest akuta lägena.

– Vi försöker hjälpa dem som är i nöd så gott vi kan. För vår del är det nästan samma tryck nu som 2018 och det började tidigt i år, redan före semestrarna. Vi räknar med att torkan och trycket på oss håller isig några månader till. Det har varit förhållandevis torra somrar ända sedan 2018 där Jannes Brunnsborrning verkar och de har generellt haft mycket att göra.

Att fördjupa befintliga vattenbrunnar saknar oftast både ekonomisk och praktisk vinning, menar Anna-Karin Johansson, så vanligen handlar uppdragen om att borra nya. Vatten finner man som regel.

– Den stora utmaningen nu är att hinna med uppdragen. Vi måste värna om vår personal så att de får tillräckligt med återhämtning. Hade vi folk nog kunde vi starta en rigg till, tillägger hon, men det är ganska svårt att få tag i rätt folk i vårt område.

Krävs mängder med regn

Väster om Jönköping driver bröderna Ulf och Tord Carlsson Mullsjö Brunnsborrning. De håller med om att det i sommar varit ett tryck utöver det vanliga på vattenbrunnar. Att hinna hjälpa alla kunder är en större utmaning än att finna vatten.

– En normal sommar handlar det om runt 150 vattenbrunnar, men nu kommer vi säkert upp i 200, säger han i början av september. För några veckor sedan ringde det 15-16 samtal i veckan och trycket ökar stadigt, säger Ulf Carlsson som är kontorsansvarig.

– Vi har nästan lika mycket att göra som sommaren 2018, väntetiden på att få en ny brunn är fem-sex veckor. Prio är lantbrukare med djurhållning, dem tar vi oss an väldigt snabbt. Det som behövs nu är regn, mycket regn, menar Ulf Carlsson.

Det krävs månader av regn för att fylla upp grundvattennivåerna. Lite regn har ju kommit och det har lättat en del för dem som drabbats av torkan, men inte tillräckligt. Jag tror det väntar ett tufft läge i höst, behovet av vattenbrunnar kommer att öka ytterligare. En sak han erfarit i sommar är att kunder som ska få utfört energiborrning inte är beredda att skjuta på denna, det akuta läget i torkan till trots. Han tror att förklaringen är utvecklingen på energimarknaden.

– Samtidigt som torkan slagit tillhar vi drabbats av skenande energipriser, och de har gjort att folk fått upp ögonen för alternativa energilösningar. Det är en speciell tid vi lever i, konstaterar Ulf Carlsson.

TEXT: MIA ISING FOTO: PRIVAT

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *