Unga borrare i fokus för ny satsning

Borrföretagens styrelseordförande Mats Rosman ser fram emot satsningen på unga borrare

Borrföretagen står i begrepp att inleda ett arbete som riktar sig särskilt till unga borrare, bland annat sådana som nyligen har eller kommer att ta över verksamheten efter sina föräldrar.

– Vi kommer att lägga ett möte i februari dit vi bjuder in yngre borrare och det blir startskottet för arbetet som vi tänker oss ska innehålla återkommande möten och träffar för de lite yngre samt nya i branschen, säger Borrföretagens ordförande Mats Rosman.

Tankarna på att i branschorga­nisationens regi göra en riktad satsning på att fånga upp de yngre medlemmarna har funnits en tid och nu är det dags att förverkliga dem.

– Vi vet att det finns ett intresse bland medlemmarna, så det vi drar i gång nu är direkt kopplat till medlemsnyttan. Det kommer att handla en del om utbild­ningsfrågor, till exempel gällande eko­nomi, juridik och avtal. Det finns också tankar kring att utveckla någon typ av mentorsverksamhet, men inte minst tror jag att den sociala plattformen blir viktig och den är något vi får på köpet, säger Mats Rosman.

En av anledningarna till att Borrföre­ tagen drar i gång Unga borrare är frågan om generationsväxling.

– Generationsväxling finns på agen­ dan för ganska många av våra medlems­ företag och då är det viktigt att vi som branschorganisation finns med som ett stöd och arbetar proaktivt för medlem­marnas bästa.

Viktigt att påpeka är att satsningen Unga borrare gäller både unga borrare i den bemärkelse att de tillhör nästa gene­ ration företagsledare, som står i begrepp att eller nyligen har tagit över föräldrar­ nas företag och unga borrare i branschen mer i allmänhet, alltså anställda.

Exakt hur arbetet och den fortsatta mötesverksamheten inom Unga borrare kommer att gestalta sig är inte spikat.

– Vi kommer att utvärdera efter första mötet och vara lyhörda. Det är självklart att medlemmarna ska vara med och på­ verka och utforma fortsättningen, säger Mats Rosman.

TEXT: JÖRGEN OLSSON FOTO: ANETTE PERSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *