Återfyllning – USA: Återfyllning ger förutsägbar prestanda

I USA har alla delstater sina egna lagar som på olika sätt påverkar hur energiborrhål ska utföras, men på de allra flesta håll har man antagit IGSHPA:s standard, som säger att alla hål ska återfyllas.

– Det främsta skälet till att vi återfyller är tekniskt. Det blir lättare att förutsäga hur stor värmeväxlingen blir när vi vet hur stort motstånd vi bygger in och därmed kan vi designa geoenergianläggningarna mer exakt, säger Garen Ewbank till Borrsvängen.

Garen Ewbank är veteran inom geoenergi- och värmepumpsteknik i USA. Han har arbetat inom området sedan 1979 och har ägnat sig mycket åt forskning och utbildning, speciellt när det gäller borrhålsmotstånd, termisk konduktivitet och borrhålslager.

– Jag har gjort flera olika studier som inriktar sig på vad motståndet i borrhålet innebär för värmeväxlingen och vad olika återfyllnadsmaterial ställer för krav både på kollektorns tjockhet och hur lång den behöver vara för att uppnå önskat resultat, säger han.

Ett annat skäl till återfyllning är såklart miljön.

– Vi vill inte att föroreningar vid ytan ska kunna ta sig ner. Dessutom finns det på många håll i USA mycket naturgas i berget och genom att återfylla hålen undviker vi att den frigörs och börjar stiga upp.

Borraren är personligt ansvarig

Lagstiftningen varierar som sagt stort mellan delstaterna.

– Vissa delstater har inga krav alls. På andra håll är det tvärtom: Borraren behöver yrkeslicens och kan hållas personligen ansvarig för alla tänkbara scenarion och händelser som kan kopplas till borrhålet under dess livslängd. Där blir återfyllningen ett sätt för borraren att försäkra sig själv, förklarar Ewbank.

Forskning på olika material

Ända sedan 1976 har amerikanska och även kanadensiska borrare återfyllt sina hål.

– I början tyckte man att det enklaste och mest självklara var att återfylla med det man tog upp, alltså med kaxet. Men vi vet sedan länge att det inte är en bra idé. Utveckling och tester av olika blandningar av återfyllnadsmaterial – grout – har pågått länge och är fortfarande högintressant, säger Garen Ewbank.

Han är själv djupt involverad i olika studier kring hur återfyllnadsmaterialet kan utvecklas och optimeras för bästa prestanda.

– Jag är mycket intresserad av de blandningar som är förstärkta med kolmaterialet grafit. De förbättrar egenskaperna i återfyllningsmaterialet och ger högproduktiva hål med lågt motstånd.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *