Inlägg av manswtmg

Nya utbildningen är igång

Nu i slutet av mars drar den nya utbildningen till borrtekniker igång. Borrföretagen arrangerar utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen, som betecknar borrtekniker som ett framtidsyrke i en bransch som kommer att ha löpande rekryteringsbehov under flera år framöver. Den 1 mars drog fasen Test- och kartläggning av årets potentiella elever igång. Den har pågått under […]

Elin Kebert: ”Regeringen riskerar sjabbla bort 3 500 bygglärlingar”

Tusentals lärlingar i byggbranschen runt om i Sverige riskerar att förlora sin framtid på grund av hastigt framtagna permitteringsregler. Vi har uppmanat Tillväxtverket att ändra reglerna. Trots det har ingenting hänt. Nu måste näringsminister Ibrahim Baylan kliva fram och visa att regeringen menar allvar när de säger sig vilja ta ansvar för att trygga byggbranschens […]

Iskristallen välkomnar borrföretagen

Sedan Geotec och Avanti gick ihop och bildade den gemensamma organisationen Borrföretagen har förhoppningarna på en stark organisation växt bland medlemmarna. Det menar Iskristallens vd Robert Nilsson. – Det märker jag när jag träffar kollegor. Den allmänna åsikten är att branschen stärks genom sammanslagningen och det kommer att bli lättare att få igenom våra krav. […]

Höga temperaturer ställer stora krav på kollektorn

Från fjärrvärmebranschen syns ett växande intresse för att ta tillvara överskottsvärmen från näten. Det är lösningar som ibland innefattar borrhålslager, vilka har kollektorer som värmeväxlare. Vilka krav ställer de höga temperaturerna på kollektorn och hur ska systemen utformas? Claes Regander, senior energikonsult på Sweco, har lett ett försök tillsammans med Öresundskraft i Helsingborg. – Vårt […]

Forskarperspektiv: Koaxialrör intressant att studera mer

Willem Mazzotti Pallard forskar bland annat på kollektorer för djupa borrhål på KTH i Stockholm. I sitt doktorandarbete har han intresserat sig extra för koaxialrör. – Tryckfallet kan bli lägre i koaxialrör, därför är de intressanta att titta på, särskilt som de är rätt nya på marknaden. Willem Mazzotti Pallard har sammanställt mätdata från olika […]

Forskarperspektiv: Vill se bioetanol som köldbärare

Sverige är bäst i klassen vad gäller köldbärarvätskor, bioetanol är bästa valet och allt pekar på att forskning och framtid handlar om att ta miljöanpassningen till nästa nivå. Det menar Monika Ignatowicz vid KTH Energiteknik som länge forskat kring köldbärarnas egenskaper. Etanol eller glykol i vattnet – hur blandar jag den bästa köldbäraren, vad är […]

Forskarperspektiv: Allt handlar om balans i systemet

– Vi kan inte bara fokusera på kollektorn och dess utformning och material. Prestandan beror i hög grad också på förutsättningarna i berget och byggnadens utformning. Det säger Saqib Javed som forskar på geoenergisystem på Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet. Att Saqib Javed betonar bergets egenskaper och byggnadens utformning betyder inte att han anser […]

Forskarperspektiv: större dimensioner intressanta även vid grundare borrhål

José Acuña, geoenergiforskare på KTH i Stockholm, välkomnar de större dimensioner på kollektorrör som har etablerats på marknaden. – Det är en positiv utveckling som rätt använda kan ge bättre prestanda i de flesta geoenergisystem, säger han. Utvecklingen mot allt djupare borrhål har drivit fram kollektorrör med större dimensioner. U-rör i såväl 45 som 50 […]

Marknadsperspektiv: Utveckling för hybrider och större djup

– Kollektorsystemet innefattar rören, vätskan, borrhålsdiameter och eventuellt fyllnadsmaterial. Allt detta går att förbättra för att öka värmeöverföringen. Det säger Adib Kalantar, forsknings- och utvecklingschef på Muovitech. Både Adib Kalantar och Maria Paulsson, vd för Muovitech Sverige, understryker bergets avgörande betydelse för prestandan i ett geoenergisystem. – Bergets egenskaper kan vi inte förändra, det är […]