Inlägg av manswtmg

Marknadsperspektiv: Nya material för bättre värmeledning

Pemtec fortsätter att utveckla sitt koncept Green collector, som bygger på att borrhålet tätas för att få en stillastående borrhålsvätska. – Vi tittar också på att få fram nya material till kollektorrör som har bättre värmeledningsförmåga, säger Thomas Karlsson, vd på Pemtec. På Pemtec märks utvecklingen mot djupare borrhål tydligt. Efterfrågan på de större dimensionerna […]

Större dimensioner vinner mark

Borrföretagens tekniska kommitté förordar u-rör med standarddimensionen 40 millimeter vid borrningar ner till 250 meters djup. – Vid större djup behöver man gå upp i dimension för att motverka tryckfall och kanske till och med använda en förstärkt kollektor, säger Per Swartling. Per Swartling är medlem i Borrföretagens tekniska kommitté och vd för Sörmlands Brunnsborrning. […]

Kollektorn – Mer än bara en slang

Kollektorn i ett borrhål kan sägas utgöra hjärtat, eller snarare pulsådern, i en geoenergianläggning. En bra kollektor är hållbar, lättinstallerad och ger låga termiska och hydrauliska förluster. Det är alltså betydligt mer komplicerat än bara ett plaströr som sitter i borrhålet. Kollektorn är den värmeväxlare som installeras borrhålen. Dess uppgift är att föra över energi […]

Nya byggregler: SKVP klagar hos EU-kommissionen

Kraven på energiprestanda i byggnader har lättats betydligt om fjärrvärme eller biobränsle väljs som uppvärmningskälla. Samtidigt skärptes kraven ytterligare på värmepumpslösningar i Boverkets nya byggregler som började gälla 2020. Det har fått Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, SKVP, att gå vidare till EU-kommissionen. Den viktigaste förändringen jämfört med tidigare byggregler är övergången från primärenergifaktorer till så […]

Möjligheter och utmaningar när borrbranschens plast ska återvinnas

I augusti i fjol trädde den nya avfallsförordningen i kraft. Den innehåller bland annat tydligare bestämmelser för bygg- och rivningsavfall och förbjuder förbränning av separat insamlat avfall. – Det innebär att till exempel allt plastavfall från borrplatser, i huvudsak kollektorer, ska sorteras som en ren plastfraktion, som inte får förbrännas. Detta är borrföretagets ansvar, säger […]