Ingen ska dö på våra arbetsplatser

Hittills i år har tolv personer förolyckats i tjänsten. Fler av dem arbetade i byggbranschen. I jämförelse med samma period under 2018 så är det dubbelt så många som förolyckats. Nyligen träffade vi arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för att diskutera möjliga vägar framåt för en vision om noll olyckor – alla ska komma hem efter en arbetsdag på våra arbetsplatser!

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Totalt har antalet olyckor halverats sedan 1960-talet. De senaste åren har medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier gjort oerhört mycket för att utveckla och göra förbättringar i syfte att skapa en säkrare bransch och en bättre arbetsmiljö.

Men det vi gör räcker inte. Statistiken talar sitt tydliga språk: det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. De bakomliggande orsakerna är flera: personfaktorer som ålder och attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur som präglar arbetsplatsen spelar in. Inte minst är god planering av arbetet starkt kopplat till ett väl fungerade förebyggande arbete för hälsa och säkerhet.

Beteende och attityder

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier. Vi har länge jobbat för att motverka olyckor i byggbranschen. Just nu pågår förberedelserna för en fysisk säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm där människor som arbetar i vår bransch ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Stationerna i parken kommer att utgå från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser. Sveriges Byggindustrier är huvudman i projektet.

Vi tycker även att säkerhetskulturen börjar i skolan. Därför har Sveriges Byggindustrier tagit fram en kostnadsfri interaktiv säkerhetsutbildning på nätet Safe construction training för säkrare arbetsplatser. Mer än 10 000 personer har redan genomfört den. Utbildningen handlar om beteende och attityder och sätter ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i branschen.

Temadagar om säkerhet

Utplacerade runt om i landet har Sveriges Byggindustrier sex arbetsmiljörådgivare som ger våra medlemsföretag råd och stöd, samt anordnar seminarier och informationsträffar kring säker arbetsmiljö. Varje år sedan 2015 arrangerar arbetsmiljörådgivarna en särskild Säkerhetsdag i samarbete med våra medlemsföretag. Årets dag infaller den 29 april. Temat är Säkerhetskultur.

Sveriges Byggindustrier är även med i Håll Nollan, en samverkan med över 50 aktörer för noll olyckor i byggbranschen. Bland aktörerna finns flera av Sveriges största byggbolag, däribland NCC, PEAB, Veidekke och Skanska. Visionen är att ingen ska skada sig på svenska byggarbetsplatser.

Mer måste göras!

Men mer behöver göras för att stoppa olyckorna. Därför välkomnar vi arbetsmarknadsministerns inbjudan till samtal. Medan vi arbetar på vår kant, är vi tydliga med vad som behöver göras från statligt håll:

  • Arbetsmiljöverket behöver göra fler oannonserade inspektioner för att få bort de oseriösa företag som förstör för alla dem som vill göra rätt för sig.
  • Beställare måste ställa krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare i företagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven behöver också följas upp.

Samverkan en självklarhet

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men samverkan är viktig. Vi ser därför fackförbundens Skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa ska självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision. Samverkan ute på arbetsplatserna är nödvändig för att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö.

58 personer förolyckades i Sverige under 2018. Det är 58 personer för många. Ingen ska dö på våra arbetsplatser.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Berndt Jonsson, nationell samordnare för säkerhetsarbetet på Sveriges Byggindustrier

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

 

Berndt Jonsson,
nationell samordnare för säkerhetsarbetet
på Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.