Norden: Stort fokus på utbildning

Vad senaste nytt och överst på agendan hos Geotecs nordiska syskonorganisationer? Borrsvängen kontaktade norska Maskinentreprenörernas Förening och danska Föreningen af danske Brøndborere för att kolla läget.

 

Norge: MEF

Här har arbetet med att ta fram en statlig brunnsborrarutbildning nu slutligen manifesterat sig i form av ett officiellt fackbrev för ”Brunnsborrning på fastland”.
– Offshoreborrningen har sedan lång tid tillbaka fyra-fem olika utbildningar med egna fackbrev. Nu har vi slutligen definierat vad som krävs för att bli brunnsborrare på fastlandet. Det gäller borrning för vatten, geoenergi och visst anläggningsarbete, säger Einar Östhassel på MEF.
– Det riktigt stora och viktiga i detta är att det innebär att den norska staten nu tar ansvar för utbildningen och för att möta branschens behov av rätt utbildad arbetskraft. Staten tar fram läroplaner och betalar dessutom för den praktik som ingår i utbildningen.

Gedigen utbildning

Utbildningen är fyraårig gymnasial. Den börjar med två års teori, som är gemensam för alla elever och sedan väljer eleverna inriktning, till exempel alltså brunnsborrning samt gör två år i praktik ute på ett företag. Därefter följer examen och utfärdande av fackbrev.
– Ungefär 12 000 norska ungdomar börjar varje år i yrkesskolan. Av dem hamnar mellan 700 och 800 i någon del av anläggningsbranschen och det är bland dem vi ska rekrytera våra nya kollegor. Nu har staten tagit sin del av ansvaret. Systemet ligger klart och det är upp till oss i branschen att visa upp oss, marknadsföra oss och erbjuda attraktiva praktikplatser, säger Einar Östhassel.
Systemet är öppet så till vida att praktikplatser kan erbjudas även av utländska entreprenörer. Här hoppas Einar Östhassel på samarbete med bland annat svenska företag.

Seniorer gör prov

Även för etablerade och rutinerade borrare är fackbrevet intressant, till exempel ur lönesynpunkt.
– För dem som redan är aktiva i branschen kräver vi att man har minst fem års erfarenhet. Då kan man göra teoretisk och praktisk examen och få sitt fackbrev, vilket berättigar till en högre timlön om man är snställd. Jag räknar med att några hundra norska borrare kommer att vara intresserade av detta, säger Einar Östhassel.

Danmark: FDB

Den danska brunnsborrarutbildningen är nu officiellt flyttad från Århus till Horsens University College, vilket är ett stort och viktigt steg som branschföreningen FDB länge arbetat för, eftersom man menar att Horsens erbjuder bland annat bättre faciliteter och lärare. Däremot har själva utbildningen fortfarande inte kommit igång – något som bekymrar ordförande Christian Christiansen:
– Processen kring flytten har gjort att utbildningsverksamheten stått still i ett helt år och det är inte bra. Branschen har ett stort rekryteringsbehov. Förhoppningsvis kan nästa kurs starta i januari, säger han.

Måste aktualiseras

Dessutom finns ett stort behov av att uppdatera innehållet i den nu 18 år gamla officiella utbildningen:
– Det har hänt mycket på den tekniska sidan under de åren. Dessutom har vi i Danmark stora problem med pesticidföroreningar av grundvattnet; föroreningar som kommer från jordbruket. Det här ställer nya krav på vattenbrunnsborrningen och de måste in i utbildningen. Vi arbetar sedan en tid med att påverka de beslutsfattande politikerna för att genomföra en uppdatering av kursen.

Värvar nya medlemmar

Utöver detta har NBF tagit fram en mjukvara som ska underlätta för borrare att rapportera in nyborrade brunnar till den danska motsvarigheten till Brunnsarkivet. Programmet har man med sig i mobilen eller paddan ut i fält, för att kunna rapportera direkt.
Man har också genomfört en stor och framgångsrik rekryteringskampanj för att få in fler företag som medlemmar i föreningen:
– Återväxten av danska brunnsborrare är inte stor och föreningen har varit under press på grund av sjunkande medlemsantal. Nu har vi breddat oss och värvar medlemmar även inom geo- och miljötekniksektorerna. Det har varit framgångsrikt och vi har nyligen fått in fem nya företag som medlemmar, säger Christian Christiansen.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *