Torkans effekter i norr svåra att förutspå

Mattias Gustavsson är statsgeolog på SGU. Foto: Aline Lessner

Långtidseffekterna på grundvattnet av årets varma och torra sommar beror helt på hur hösten och vintern blir. Med mycket regn i söder och snö i norr kan nivåerna återhämtas igen. På längre sikt kan däremot effekterna bli stora om klimatmodellerna stämmer.

Enligt en del klimatforskare går vi mot varmare och torrare somrar och mer regniga vintrar.

– Längst i söder blir skillnaden inte så dramatisk vad gäller grundvattenbildningen, säger Mattias Gustafsson, statsgeolog och regionansvarig för södra och östra Sverige på SGU.

Längre norrut, det vill säga norr om småländska Växjö, har det hittills vanligen varit snö på vinterhalvåret.

– Det är inte säkert att de får snö och därmed snösmältning i framtiden. Sälenfjällen går mot skånska förhållanden och 2100 kommer Norrland ha samma klimat som Skåne enligt de flesta av modellerna. Där blir det svårare att spå vilka effekterna på grundvattnet blir.

Vattnet måste räcka längre

Mattias Gustafsson menar att utmaningen kommer att bli att vi måste leva längre på den mängd vatten som fylls på i magasinen.

– Grundvattenmagasinen kommer att fyllas på tidigare. Samtidigt kanske vi går mot längre och torrare somrar, vilket gör att tiden innan de fylls på igen blir längre. Problemet är att våra magasin inte är tillräckligt stora i förhållande till populationen. Små, grävda brunnar blir ännu mer utsatta. Vi måste kanske börja samla vatten i dammar.

– Skogsbruket och jordbruket kommer att lida av att få för lite vatten vissa perioder och för mycket andra.

Saltinträngning och utfällningar

På kort sikt, inför sommaren 2019, krävs rejäla regn under oktober till december i södra Sverige och att det kommer rikligt med snö norröver. Vid kustområdena finns dock risk för saltinträngning i brunnar när grundvattennivåerna sjunker.

– Får man mindre påfyllnad av sött vatten sjunker grundvattennivåerna. Om man då fortsätter att pumpa med samma kapacitet i brunnarna finns en risk att det salta vattnet lyfts högre upp och får kontakt med nya sprickor. Om det sker, kan det ta många år innan brunnen är återställd.

Det är inte bara salt som riskerar att förstöra dricksvattnet. Efter en torka kan vattenkvaliteten påverkas av ämnen som fälls ut i berget.

– När nivåerna sjunker under tidigare lägstanivåer, då blir den geologin syresatt vilket kan leda till utfällningar av järn, mangan och i princip vad som helst. När nivån stiger igen följer dessa med vattnet.

– Det kan bli obehagliga överraskningar, därför är det extra viktigt att ta prov på vattnet efter en torka.

Torka kan ge driftsproblem

Även akviferlager som används för geoenergianläggningar kan påverkas av den torra sommaren. Här flyttas vatten fram och tillbaka mellan en varm och kall sida av lagret.

– Du riskerar att få en mindre vattenvolym att flytta. Om vattenkemin ändras på grund av utfällningar kan du få problem med driften. Och om det kommer in luft i systemet påverkar det systemet negativt.

– Borrade energibrunnar påverkas däremot bara marginellt. De är i allmänhet 200–300 meter djupa, och då spelar ett par meters variation inte så stor roll.

Text: Lars Wirtén. Foto: Aline Lessner

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *