Uppsving i torkans spår för borrningsbranschen

När torkan slår till och brunnar sinar kan det leda till stora problem för lantbrukare och hushåll. Och för borrentreprenörer och leverantörer är torka lika med bråda tider.

Förra årets torka har lett till en rejäl ökning av vattenborrning i sydöstra Sverige under hösten. En utveckling som märks tydligt för de borrentreprenörer som är verksamma inom området.

– Vattenborrning ger mer sett till helheten. Det är en annan prissättning och det ingår mer kringutrustning. Så jag tror torkan har lett till ett uppsving för de flesta borrare, säger Håkan Abrahamsson på Håkans Vatten- och Energibrunnar i Ankarsrum utanför Västervik.

– Men det gäller att kunna leverera och ha maskiner när det behövs. I höstas gick alla och då fick inget gå fel.

Den stora flaskhalsen är dock kunniga och erfarna brunnsborrare.

– Maskiner finns alltid att tillgå, men rätt personal kan vara värre. Jag är helnöjd och har hittat riktigt bra borrare. Det är så mycket runtomkring borrningen som ska klaffa.

Försäljningen av pumpar ökar

Även leverantörerna har fått se försäljningssiffrorna gå i höjden. Efterfrågan är stor på såväl pumpar som tillbehör.

– Både vårt torrkörningsskydd och pumparna har gått väldigt bra, vi ökade med 20 procent jämfört med 2015, säger Freddie Ekman på EMS Teknik i Åhus.

Ökningen började redan i januari 2016 och har därefter accelererat.

– Det har fortfarande inte lagt sig. Januari 2017 var vår bästa månad någonsin. Torrkörningsskydden har ökat explosionsartat. Jag hoppas såklart att det håller i sig hela året, men vattennivåerna börjar tydligen närma sig det normala nu, åtminstone i södra Sverige.

Freddie Ekman tror att torrkörningsskydden kommer att fortsätta öka. Torkan har gjort brunnsägarna medvetna om hur viktigt det är att skydda pumpen.

Medvetenheten om vattenkvaliteten ökar

Debe Pumpar har haft samma utveckling under hösten och vintern.

– En normal vinter går försäljningen ner från november. Men vi hade fullt upp hela vägen till nyår och det har fortsatt likadant i januari. Vår affärsidé är att leverera omedelbart, så det har blivit en del övertid i vinter, säger Oscar Heydorn, vd på Debe Pumpar i Stockholm.

– Jag träffade just en större entreprenör som berättade att de hade ökat med 30 procent inom vattenborrning 2016.

Oscar Heydorn har märkt ett markant ökat intresse generellt för vattenfrågor.

– Om det beror på torkan vet jag inte. Men problem med brunnar och vattenkvalitet har exempelvis varit uppe i media under hösten. Medvetenheten om kvaliteten på det vi dricker ökar, säger Oscar Heydorn.

Utvecklingen går åt två håll

Enligt SGU har utvecklingen av grundvattennivåerna i de små magasinen gått åt två olika håll i början av året. I Götaland och Svealand har de stigit med upp till 80 centimeter, med undantag för vissa enstaka platser i syd och öst där nivåerna har sjunkit. Större delen av Norrland har fått se sina nivåer sjunka 5-10 centimeter.

Fortfarande är de flesta små grundvattenmagasin under eller mycket under de normala nivåerna. I de västra delarna av landet, delar av Norrland, södra Mälardalen samt på Gotland börjar dock grundvattnet närma sig normal nivå. Endast i norra Norrland är nivåerna över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

Det finns fortfarande risk för problem med tillgången på vatten för hushåll med egen brunn i delar av Götaland och Svealand, konstaterar SGU i sin rapport över grundvattennivåer i januari.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *