Inlägg av Lars Wirtén

Jan-Erik Rosberg riggar Riksriggen

Riksriggen är en borrigg som forskningen har fri tillgång till – förutsatt att Jan-Erik Rosberg ger tummen upp. Som föreståndare bedömer han om borrningsprojekten går att genomföra rent tekniskt. Och Riksriggen har i dubbel bemärkelse fördjupat hans egen forskning. Jan-Erik Rosberg tar emot i det så kallade V-huset på Lunds Tekniska Högskola, LTH, där framför […]

Branschföreningarnas behov under lupp

Det pågår ett förändringsarbete inom Sveriges Byggindustrier. Bo Lorentzon, funktionsansvarig för bransch- och medlemsutveckling, har rest landet runt för att fånga branschföreningarnas önskemål och förväntningar på BI. En rapport ska upp på bordet i vår, för att visa vägen till ett förbättrat stöd för medlemsföretagen. Bo Lorentzon hade lång erfarenhet som förhandlare för Sveriges Byggindustrier, […]

Mincon i framkant av teknikutvecklingen inom borrning

Det irländska företaget Mincon är en välkänd aktör i Sverige. De traditionellt gula och ljusblå produkterna på den nordiska borrmarknaden har de senast 15 åren fått se sig ersättas av andra färger. De mörkblåa har varit framgångsrika. Inte utan anledning. – Mincon har lagt ner kolossalt mycket kraft på forskning och utveckling på produkter till […]

Borrbranschen i siffror

Geotec har från UC köpt in statistik över borrbranschens utveckling de senaste åren, med tonvikt på intäkter, omsättning och antal anställda.
– Efterfrågan på våra tjänster ökar. Det visar statistiken tydligt både vad gäller omsättning och antal anställda, säger Geotecs vd Johan Barth.

Ingen ska dö på våra arbetsplatser

Hittills i år har tolv personer förolyckats i tjänsten. Fler av dem arbetade i byggbranschen. I jämförelse med samma period under 2018 så är det dubbelt så många som förolyckats. Nyligen träffade vi arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för att diskutera möjliga vägar framåt för en vision om noll olyckor – alla ska komma hem efter […]

Säkrare arbetsplatser kräver förändringar i alla led

Alfons blev 24 år gammal. Han avled efter en arbetsplatsolycka i norra Sverige. Man skall inte behöva dö på sin arbetsplats. Det är en stor förlust för alla inblandade. Olyckan i Gällivare har satt ljuset på ett problem som vi i många år har uppmärksammat och försökt att påverka. Utvecklingen av tryckluftsborrningen har gått fort. […]