Debatt: Därför är hållbart byggande lönsamt

Birgitta Govén är energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Byggsektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgas. Nu skruvar vi upp ambitionsnivån med en färdplan där vi tar gemensamt ansvar för vägen mot ett klimatneutralt Sverige. Det skriver Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Sverige växer. Inom tio år kommer vi att vara elva miljoner invånare. Det är i grunden goda nyheter för bygg- och anläggningssektorn. Vår bransch rustar Sverige genom att skapa jobb, bostäder och goda möjligheter att resa däremellan.

Men byggsektorn är också en betydande resursanvändare. I en värld med klimatförändringar, knappa resurser och en befolkning som ökar är det viktigare än någonsin med ett intensifierat arbete för klimatomställning. Det politiska målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. När såväl offentlig sektor som det privata näringslivet nu ställer om tar byggsektorn ansvar för vår del.

Därför tar Sveriges Byggindustrier tag i stafettpinnen och driver arbetet med implementeringen av färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Första veckan i september samlade Sveriges Byggindustrier 50 engagerade personer från hela branschen för att kicka igång färdplansarbetet. För att lyckas måste vi arbeta genom hela värdekedjan från planering och projektering i tidiga skeden till utförande, drift och rivning.

Vi välkomnar ambitiösa krav

Byggsektorn har kommit en liten bit på vägen. I färdplansarbetet tar vi ett helhetsgrepp och börjar med att arbeta fram relevanta miljö- och klimatkrav – i både privat och offentlig upphandling. Kommuner och statliga myndigheter har stora möjligheter att främja klimatlösningar, innovation och utveckling genom rätt sorts upphandlingar.

Vi ser gärna ambitiösa klimatkrav och att klimatlösningar ur ett livscykelperspektiv värderas högre än lägsta pris i offentliga upphandlingar. Vi ska också jobba med utbildning och uppföljning. Redan 2030 ska utsläppen ha halverats!

Färdplanen skapar en gemensam syn

Alla vill vara med och bidra till en bättre miljö. Drygt 70 företag och organisationer har redan skrivit på färdplanen och fler knackar på dörren och vill vara med. Genom att delta i färdplansarbetet för klimatneutralitet ökar företagen sin konkurrenskraft i kommande affärer – hållbart byggande är lönsamt.

Arbetet med färdplanen kommer att vara en viktig del i att skapa en gemensam syn på hur vi ska uppnå en byggsektor som både är klimatneutral och konkurrenskraftig. När vi i byggsektorn tar gemensamma krafttag för att ställa om skapar det goda förutsättningar för nästa generationsuppgift: Att bygga det fossilfria samhället!

Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *