Högre krav på cisterner med brandfarlig vätska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Naturvårdsverket gör under sommaren om sina respektive föreskrifter för cisterner och rörsystem med brandfarlig vätska.

– Rent formellt flyttas mer av ansvaret för kravställning och tillsyn över till MSB. Naturvårdsverket fokuseras i sina föreskrifter på sekundära skydd för cisternerna och lämnar kraven på cisterner och rörledningar till MSB säger David Börjesson på Altea. En del tekniska krav på utrustningen skärps i och med att de knyts både till den så kallade ATEX-lagstiftningen om explosiv atmosfär och till CE-märkningen enligt maskindirektivet. Bland annat gäller kravskärpningen kopplingar och korrosionsskydd.

Riskerar lagbrott

– Borrare berörs av detta framför allt när man reparerar eller bygger om den utrustning som omfattas. Det är många i branschen som är händiga och duktiga på att fixa och laga, men risken är att det man lagat inte längre uppfyller lagstiftningens krav, säger David Börjesson. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juli.

Mer information finns på msb.se och naturvardsverket.se.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *