Nu kollas rutinerna kring kompressorer

Just nu är Arbetsmiljöverket, AMV, ute i landet och inspekterar rutinerna kring hur företag sköter bland annat sina kompressorer.

– Det handlar om AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

De trycksatta anordningar det vanligen handlar om när det gäller borrningsföretag är:

  • Stationära kompressorer i lokaler.
  • Mobila kompressorer.
  • Transportabla gasflaskor/slutna cisterner.

– Det som krävs är att man kan visa rutiner för riskbedömning vid användning och placering av anordningen, samt rutiner för fortlöpande tillsyn, det vill säga egenkontroll, besiktning med mera, säger David Börjesson.

Måste föra journal

För vissa anordningar krävs dessutom att man för journal över ”anordningens återstående livslängd”.

– Det innebär att man fortlöpande ska dokumentera att man inte överskrider den maximala livslängd för anordningen som tillverkaren satt upp. Om dokumenterade rutiner saknas riskerar man sanktionsavgifter på mellan 10 000 och 100 000 kronor per anordning, beroende på antalet anställda, säger David Börjesson.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *