Uppdaterat om kollektorslangar

Lagom till sommaren kommer det att finnas nya riktlinjer för förläggning av kollektorslang i mark för konsumentanläggningar. Det lovar Joakim Hjulström på Geotec.

För ett antal år sedan tog dåvarande Svep, Svenska Värmepumpföreningen, i samarbete med Geotec och Avanti fram anvisningar för förläggning av kollektorslang i mark. Man tittade då mycket på de regelverk, till exempel Mark AMA, som gäller för byggbranschen, vilket ledde till tämligen rigorösa och strikta riktlinjer. De blev svåra att följa, framför allt på konsumentsidan. Samtidigt har det skett en teknisk utveckling som har gjort att riktlinjerna har behövt uppdateras.

Nu arbetar Svenskt Geoenergicentrum med att ta fram nya riktlinjer som är fokuserade på konsumentmarknaden. Parallellt håller riktlinjer för större, kommersiella anläggningar att tas fram inom ramen för det internationella samarbetet i Annex 27.

– Det finns ett behov av att skilja på riktlinjerna för konsumentanläggningar och större anläggningar. Därför har vi valt att dela på dem, förklarar Johan Barth, vd på Geotec.

Fokus på brandskydd

Arbetet är nu inne i sin slutfas och kommer enligt tidsplanen att publiceras före halvårsskiftet.

– Vi har mycket fokus kring brandskyddet, eftersom det är en brandfarlig vätska i kollektorslangarna. Vi går till exempel igenom hur man ska göra genomföringen och vilket brandskydd som krävs. Det är också en fråga om konsumentsäkerhet. Brister det i brandsäkerheten kan det drabba konsumenten hårt, säger Joakim Hjulström som arbetar med riktlinjerna åt Svenskt Geoenergicentrum.

Utöver avsnitt om brandskydd innehåller riktlinjerna exempelvis anvisningar på krav som ska ställas på material i slangar, kopplingar och lämpliga metoder vid provtryckning.

– Det är en övergripande genomgång av vad du bör tänka på för att undvika problem.

Att riktlinjerna för förläggning av kollektorslang i mark nu är uppdaterade är efterlängtat.

– De är efterfrågade av bland andra kommunerna, eftersom Normbrunn hänvisar till riktlinjerna, konstaterar Johan Barth.

Text: Lars Wirtén

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *