Rådgivning är en hjärtefråga för Sveriges Byggindustrier

– Alla medlemmar har rätt till en timmes gratis konsultation kring varje tvist eller osäkerhet som dyker upp. Det kan bli ganska många ärenden, om det är en stor entreprenad.
Det säger Carina Utterström Mace på BI:s avdelning affärsavtal. Hon är entreprenadjurist och en stor del av tiden ägnas åt just rådgivning till medlemsföretag.

Carina Utterström Mace är entreprenadjurist på BI.

Ett ”typiskt” – eller åtminstone mycket vanligt – ärende är att sidoentreprenörer, som medlemsföretagets beställare tagit in, orsakar förseningar.
– Då kan inte vår medlem börja sin del av jobbet i tid och måste förhandla med beställaren om att få mer tid. Det har man rätt till, men i det läget är det många som behöver hjälp, säger hon.
Medlemsföretag kan också behöva stöd och råd i samband med byggmöten: Vad ingår i uppdraget och vad är tilläggsarbete? Det händer att entreprenörer som lägger anbud gör misstag och tror att något moment ska räknas som tilläggsarbete, medan beställaren hävdar att det ingår.
– I sådana fall beror ju allt på hur avtalet är skrivet, säger Carina Utterström Mace.
– Ibland rör det sig om rena avtalsbrott. Att en beställare vill dra sig ur ett påskrivet avtal. Drabbas våra medlemmar av det får de hjälp av oss med att till exempel beräkna hur stort skadestånd de ska kräva och hur det går till.
Sammanfattningsvis handlar en stor del av Sveriges Byggindustriers rådgivningsverksamhet om tvister kring tolkningar och avvägningar – som allra oftast landar i någon typ av kompromiss och uppgörelse i godo.

Reviderar standardavtalen

Ett annat stort och aktuellt arbetsfält för BI Affärsavtal är den pågående revideringen av AB 04 och ABT 06 – de standardavtal som reglerar 90 procent av alla entreprenadarbeten.
– Det sker i en arbetsgrupp, med representanter för både beställare och entreprenörer. Eftersom det är ett pågående arbete och nya bestämmelser ska förhandlas fram så kan jag inte gå in på detaljer – men arbetet går framåt.
– En nyhet för de nya AB/T-avtalen är att vi i arbetsgruppen har beslutat att skriva motiv till alla bestämmelser. Det är en sorts kommentar till bestämmelsen, likt en kommentar till en lag som talar om hur bestämmelsen ska förstås eller tolkas. Motiven kommer att samlas i en särskild handbok och något liknande har inte gjorts sedan 1970-talet, så det blir ett lyft.
Sedan de nu gällande AB- och ABT-avtalen togs fram har det kommit en del rättsfall som behöver vägas in i samband med revideringarna.
– Den så kallade Gotlandsdomen är en av dem. Den väcker frågan om hur stor risk en entreprenör ska behöva ta, när förfrågningsunderlaget är undermåligt. Det är ett exempel på sådant vi behöver hantera och besvara i de uppdaterade versionerna.

Medlemskontakt viktigt

Arbetet med revideringarna sker inom ramen för Byggandets Kontraktskommitté, BKK, en ideell förening med olika organisationer inom den svenska byggsektorn som medlemmar. Carina Utterström Mace:
– Arbetet med revideringarna ska vara slutfört under 2019. Men vi började analysfasen redan under 2016, för att få in synpunkter från våra medlemmar och det går fortfarande bra att komma med reflektioner. Hur fungerar dagens avtal? Finns det områden där det ofta blir konflikter? Vi är helt beroende av den medlemskontakten för att få veta hur bestämmelserna fungerar och vad som behöver ändras.

Text: Jörgen Olsson Foto: Rosie Alm

 

Andra artiklar om Sveriges Byggindustrier:

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi behöver rusta Sverige för framtiden

Sveriges Byggindustrier: Så tycker Geotecs medlemmar

Golvbranschen ser Sveriges Byggindustrier som renodlad arbetsgivarpart

Arbetsrätt – en het medlemsfråga i Sveriges Byggindustrier

Så arbetar Sveriges Byggindustrier med opinionsbildning

Sveriges Byggindustrier ger medlemsservice med mångfald

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *