Arbetsrätt – en het medlemsfråga i Sveriges Byggindustrier

Mats Åkerlund är förhandlingschef på BI. Foto: Rosie Alm.

Många företag i byggbranschen väljer att inte ha kollektivavtal. Ett beslut som kan ge bekymmer, enligt Sveriges Byggindustrier. Årligen landar runt tusen arbetsrättsliga ärenden på deras bord. Framförallt är arbetsgivare med kollektivavtal i konflikt med fackförbund medan företag utan kollektivavtal saknar färdiga lösningar.

– En tredjedel av de som jobbar i byggbranschen omfattas inte av kollektivavtal. 120 000 personer, och alla sätter sig inte in i huruvida de får övertidsersättning eller är försäkrade på jobbet. Det kan leda till oenighet. Få företag vill stå ensamma i en konflikt och stöd vid tvister och förhandlingar är en efterfrågad tjänst, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Tvister i tusental

Insatser som rör arbetsrätt ingår som en viktig del i ett av de fundament som bär Sveriges Byggindustrier, BI, nämligen arbetsmarknad. De övriga är näringspolitik och medlemsservice. Centralt, på kansliet i Stockholm, arbetar tolv personer med arbetsrätt. Därtill kommer personal på sex regionkontor och totalt sysselsätter arbetsrätt 60-70 personer.

– Vi har räknat ut att vi under en treårsperiod haft 3 000 ärenden, ganska jämnt fördelade så grovt räknat 1 000 per år, säger Mats Åkerlind.

Ungefär en tredjedel handläggs centralt och sammantaget lika många på större respektive mindre regionkontor.

– Nu när det är en kraftig expansion på bostadssidan frestas byggföretag att anlita personal på lite lösare boliner än vanligt och idag handlar tvisterna mycket om förväntningar på medarbetare som slår snett när det gäller kompetens.

– I en lågkonjunktur gäller det ofta frågor som arbetsbrist och att motparten är missnöjd med löneutvecklingen.

Värnar små medlemmar

Han berättar vad arbetet med arbetsrätt mer kan innebära.

– Att ge medlemmar rådgivning om arbetsmiljö och säkerhet och att teckna kollektivavtal.

Viktiga punkter för BI i kollektivavtalen är gemensamma problemformuleringar och lösningar, liksom resekostnadsersättning och arbetstid.

– Vi har även delegationer som jobbar med tjänstemannaavtal och hit bjuder vi in medlemsföretag att representera branschen. Inte minst för att få input från mindre arbetsgivare, det är viktigt att fånga upp vad de vill förändra.

– De arbetsrättsliga frågorna är ständigt aktuella, konstaterar Mats Åkerlind.

Nära relation i regionen

Hans Arvidsson är nationell löne-och avtalskoordinator på Sveriges Byggindustrier i Göteborg, där han främst arbetar med lönefrågor, kollektivavtal och förhandlingar.

– Att jobba regionalt är att jobba nära medlemmarna. Jag har en tät dialog med våra medlemsföretag.

Alla 24 regionkontor har företagsrådgivare och arbetsrättsfrågor tar man hand om på de största orterna. Arbetsrätt är en het medlemsfråga på regionkontoren, kan Hans Arvidsson intyga. Han tar ofta emot det första samtalet från en medlem i behov av råd eller stöd.

– Det kan gälla uppsägningar, hur ett avtal ska tolkas, företagets åtgärder vid anlitande av underentreprenörer eller en lönefordran som en arbetsgivare inte anser vara korrekt.

– Mycket löser vi här på BI Väst, men vi har kontinuerligt utbyte av erfarenhet med kollegor i andra regioner och med vårt kansli i Stockholm.

Allt är inte brandkårsutryckningar.

– Vi har löpande informationsträffar och utbildningstillfällen. Jag träffar medlemsföretag varje månad för att skaffa mig en bild av löneutveckling och förhandlingsläge i regionen. Vi finns där för medlemmarna, på olika sätt.

Text: Mia Ising

Andra artiklar om Sveriges Byggindustrier:

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi behöver rusta Sverige för framtiden

Sveriges Byggindustrier: Så tycker Geotecs medlemmar

Golvbranschen ser Sveriges Byggindustrier som renodlad arbetsgivarpart

Så arbetar Sveriges Byggindustrier med opinionsbildning

Rådgivning är en hjärtefråga för Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier ger medlemsservice med mångfald

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *