Golvbranschen ser Sveriges Byggindustrier som renodlad arbetsgivarpart

”Det borde ligga i varje företagares intresse att kunna påverka i arbetsgivarfrågor”, säger Johan Aspelin, vd på Golvbranschen. Foto: Golvbranschen.

Golvbranschen, GBR, är likt Geotec en renodlad branschorganisation vars medlemmar kan ha Sveriges Byggindustrier som kompletterande arbetsgivarpart. Vd Johan Aspelin ser Sveriges Byggindustrier som ett viktigt komplement för sina medlemmar.

Golvbranschen är en medlemsstyrd branschorganisation med entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer. Man servar medlemmarna i branschfrågor inom teknik, juridik, miljö- och hållbarhet och företagsutveckling.

– Det är verksamhetsnära frågor och vardagliga nyttigheter som vi tillhandahåller. Gör vi inte det finns vi inte längre, då lämnar våra medlemmar, säger vd Johan Aspelin.

Golvbranschen engagerar sig dock inte i rena arbetsgivarfrågor. Det överlåter man till Sveriges Byggindustrier, som en del av den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar fram löner och anställningsvillkor i kollektivavtalade lösningar. Här utgör arbetsgivarorganisationerna en kärna tillsammans med fackföreningarna.

– För att vi i golvbranschen inte ska vara för små och svaga i förhandlingarna är vi en del av byggavtalet, där Sveriges Byggindustrier är en part mot Byggnadsarbetarförbundet. Sveriges Byggindustriers uppgift är att föra vår bransch talan i de förhandlingar som rör våra medlemmar, förklarar Johan Aspelin.

Enbart arbetsgivarpart

Han tycker inte att det räcker att vara med i en branschorganisation som samtidigt inte är en arbetsgivarpart.

– För att som företag få ett helt paket av service och tycker att kollektivavtal är bra, då ska man vara medlem i Sveriges Byggindustrier. Det borde ligga i varje företagares intresse att kunna påverka i arbetsgivarfrågor. Bra kollektivavtal är en förutsättning för sund konkurrens, något som är både aktuellt och centralt i vår bransch, där EU-registrerade företag agerar på marknaden.

Johan Aspelin ser inte någon risk för konkurrens mellan organisationerna. Golvbranschen har, liksom Geotec, ett samarbetsavtal med Sveriges Byggindustrier som reglerar hur de ska förhålla sig till varandra. För Golvbranschens medlemmar är Sveriges Byggindustrier enbart en arbetsgivarorganisation.

– Däremot kan det bli diskussioner om vem som äger vilka frågor.

Jag tycker till exempel att strukturer för kompetensförsörjning är en given arbetsgivarfråga. Sedan måste vi som branschorganisation jobba för att folk ska söka till de utbildningar som finns.

Indikator på seriositet

I golvbranschen finns många småföretag som inte är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

– Det är ett stort problem att småföretag inte passar in i strukturen. Kollektivavtalen upplevs inte som rationaliserande utan snarare som ett ok att bära. Det behöver Sveriges Byggindustrier ta sig en funderare på.

Johan Aspelin vill inte ge en direkt uppmaning till golvbranschens småföretagare att bli medlemmar i Sveriges Byggindustrier, även om han tycker att det är viktigt.

– Vilka organisationer man ska vara med i, det kan bara varje enskilt företag avgöra. Men kollektivavtal skulle kunna tänkas vara en indikator på seriositet. Sett i det ljuset skulle det vara enkelt att ta beslutet att bli medlem. Men det är Sveriges Byggindustrier som måste jobba med sitt erbjudande så att de upplevs som oumbärliga.

Text: Lars Wirtén

Andra artiklar om Sveriges Byggindustrier:

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi behöver rusta Sverige för framtiden

Sveriges Byggindustrier: Så tycker Geotecs medlemmar

Arbetsrätt – en het medlemsfråga i Sveriges Byggindustrier

Så arbetar Sveriges Byggindustrier med opinionsbildning

Rådgivning är en hjärtefråga för Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier ger medlemsservice med mångfald

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *