Arbetsmiljö och utbildning i fokus hos Svensk Grundläggning

En nyhet från Svensk Grundläggning är lanseringen av kompetensbevis efter fullgjort utbildningsprogram, något som fått positiv respons från entreprenörerna, och som förhoppningsvis leder till ännu kunnigare grundläggare.

– Under nästa år hoppas vi kunna komplettera med en mer maskintekniskt inriktad kurs från en eller flera maskinleverantörer, säger Sussie Bierbum till Borrsvängen.

Inom arbetsmiljö är frågan om ”working platforms” – alltså arbetsytans bärighet – ständigt aktuell.

– Vi tittar på ett koncept liknande det som finns bland annat i England, med ett dokument som vägledning och ett intyg, vilket i en förlängning kan bli ett medlemskrav. Detta är även ett projekt i den europeiska organisationen EFFC (European Federation of Foundation Contractors).

Arbetet med insamling av tillbuds- och olycksstatistik fortsätter och arbetsgruppen tittar på en bra ”paketering” så att det kommer till bättre nytta ute på arbetsplatserna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *