Borrarelever på utflykt i den skånska geologin

Den 31 oktober åkte eleverna på borrteknikerutbildningen på exkursion i den skånska geologin.
– Det är en resa i tiden kan man säga, säger Mattias Gustavsson på SGU som var ciceron för dagen.

Kalkstenen i Bjärsjölagård, mellan Sjöbo och Hörby, bildades av ett rev under silurtiden. Kalkstenen både under- och överlagras av grå skiffer. Kalkstenen i Bjärsjölagård bröts för att brännas till jordbrukskalk och kalk till murbruk och puts. På bilden flankeras Mattias Gustavsson av Ali Mohammed och Mhadi Muse.

Helvetesgraven, Rövarekulan, Knivsåsen. Skåne är fullt av platser med fantasieggande namn. Det är också ett landskap fullt av olika typer av geologi. Inom en radie av fem-sex mil täckte Mattias Gustavsson in det mesta som borreleverna kan komma att stöta på när de går ut i arbetslivet som brunnsborrare.

– Skåne har den mest varierade geologin i norra Europa. Här finns nästan allt. Därför är det en fantastisk möjlighet att kunna ha exkursionerna i Skåne. Det blir en pedagogisk resa genom geologin och de miljöer som har bildat de olika bergarterna.

Exkursionen ramas in av förberedande och uppföljande teorilektioner. Mattias Gustavsson tycker att det är viktigt att eleverna får möjlighet att komma ut och skaffa sig insikt i hur olika borrmiljöer kan se ut i verkligheten.

– När de ska ställa upp riggen är det viktigt att kunna läsa av landskapet och de geologiska förhållandena innan de börjar borra. Det är ett sätt att vara förberedd på vad som kan komma att hända under borrningen. Det är också ett mycket uppskattat inslag i utbildningen.

Text: Lars Wirtén
Foto: Johan Andersson

 

 

Mattias Gustavsson förklarar utvecklingen av en av Skånes stora åsar, Romeleåsen, från tidsåldern kambrium till idag. På Romelåsen, cirka en mil utanför Lund, ligger ett nedlagt stenbrott; Knivsåsen. Idag är det ett populärt utflyktsmål och badplats. I stenbrottet bröts tidigare röd till gråröd gnejs.

Mattias Gustavsson förklarar utvecklingen av en av Skånes stora åsar, Romeleåsen, från tidsåldern kambrium till idag. På Romelåsen, cirka en mil utanför Lund, ligger ett nedlagt stenbrott; Knivsåsen. Idag är det ett populärt utflyktsmål och badplats. I stenbrottet bröts tidigare röd till gråröd gnejs.

 

 

Limhamns kalkbrott utanför Malmö är ett av norra Europas största dagbrott. Det är 1 600 meter långt och 800 meter brett med ett djup på 60 meter. Kalkstenen är av två sorter. Överst ett 15 meter tjockt lager av Köpenhamnskalksten, därunder Limhamnskalksten. Lagren i botten bildades i ett tropiskt hav för 60 miljoner år sedan. I stenen finns fossil av korall, sjöborrar, krokodiler och hajtänder. Dagbrottet invigdes 1886 och verksamheten upphörde 1993.

Hassan al Mansour, Norbert Kaczmarczyk, Miroslaw Kowalski och Majed al Othman blir förevisade Rövarekulan av Mattias Gustavsson.
Rövarekulan ligger mellan Hörby och Lund och är en smal dalgång, nedskuren i cirka 400 miljoner år gammal grå silurisk skiffer. Den utgör berggrund i ett nästan milsvitt bälte diagonalt över Skåne. Här finns flera källor där grundvattnet tränger fram. En av dessa utgör mätstation för SGU:s grundvattennät.

 

Helvetesgraven, strax norr om Sjöbo, är ett vattendränkt stenbrott i sandsten. Då sanden avlagrades var den troligen gråvit. Den röda färgen har uppstått senare när sandstenen blivit impregnerad av hematit, en trevärd järnoxid.

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *