Drilltech tar över Qmatec/Nemek i Sverige

Drilltech Scandinavia blir svensk representant för norska riggtillverkaren Qmatec.

– Vi ville gärna sälja en rigg på den svenska marknaden. Nemek, det namn riggarna är kända under här, är välbekanta och har en lång historik bland de svenska brunnsborrarna. Så vi är mycket glada över att Qmatec valt att skriva avtal med oss, säger Örjan Haag på Drilltech.

– Vi siktar på att ta tillbaka vår position som en av de ledande riggleverantörerna, säger Qmatecs vd Kjell Arild Grønås

Örjan Haag, som i fjol lämnade Atlas Copco Welltech för att tillsammans med tidigare medarbetare från Gea Welltech starta egen verksamhet under namnet Drilltech Scandinavia, ser flera fördelar med samarbetet med den norske riggtillverkaren.

– Till att börja med ligger Norge nära oss, vilket är praktiskt ur många avseenden. Dessutom har Qmatec ett produktprogram som är tilltalande både vad gäller brunnsborrning och grundläggning. Vår affärsidé är att erbjuda service och produkter till både brunnsborrare och grundläggare. Tekniken i de båda branscherna är i stort sett densamma och att vända sig till båda är ett upplägg som vi tror mycket på, säger Örjan Haag.

1130 TST är Qmatecs största grundläggningsrigg. Foto: Qmatec.

Bur finns på beställning

På säkerhetssidan har Qmatec valt en egen väg. När kraven på säkerhet kring rotationen skärptes, valde Atlas Copco att montera på en bur på sina riggar. På Qmatecs riggar skyddas rotationen av sensorer – en lösning som väckte diskussioner bland borrare.

– Allt handlar om hur man tolkar maskindirektivet. Atlas Copco gjorde då tolkningen att det behövdes en bur, medan Qmatec gjorde en annan tolkning. Varje tillverkare är ansvarig för sin egen tolkning och har ett eget produktansvar. Den som vill ha riggen med bur får givetvis det, säger Örjan Haag.

Bygger ny organisation

Drilltech Scandinavia drivs av Örjan tillsammans med mångårige kompanjonen Urban Karlsson och de bådas respektive söner. De har mycket kundkontakter, men befinner sig fortfarande i det inledande skedet av företagsutvecklingen:

– Vi är på steg ett, kan man säga. Det handlar om att säkerställa att vår service- och reservdelsorganisation fungerar mot de produkter vi erbjuder. Det är helt avgörande, både för befintliga och potentiella kunder, att vi kan erbjuda bra service. Vi kommer att ha både serviceverkstad och ambulerande service och vi bygger upp ett reservdelslager. Inledningsvis siktar vi in oss på de södra delarna av landet och hoppas i steg två att antingen med egen kraft eller genom nätverk kunna täcka hela Sverige.

Tuff marknad

Örjan Haag ser en marknad med hård konkurrens, där leverantörernas marginaler har sjunkit.

– Det kommer borrentreprenörerna tillgodo. Å andra sidan är prispressen på dem också väldigt stor.

Givetvis hade han gärna sett högre marginaler i såväl leverantörs- som entreprenörsledet:

– Det är här det är så viktigt att vi i branschen jobbar tillsammans. En nyckelfaktor är beställarnas kompetens – vi måste kräva högre kompetens och även kunna stå för den i form av information och utbildning. Då kan både borrare och leverantörer i längden få bättre betalt både för sitt jobb och för sin kunskap.

Text: Jörgen Olsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *