Inlägg av Joakim Hjulström

Återfyllning – Fyllnadsmaterialet avgör prestandan

Vid återfyllning av energibrunnar är val av material centralt. Viktigast är att det är tätt, men även att det tål frysning och har bra värmeledningsförmåga. Återfyllda hål i Sverige ger ändå nästan alltid lägre energiutbyte jämfört med motsvarande borrhål som fylls med grundvatten. Geoenergisystem i Sverige skiljer sig från andra länder i Europa på flera […]

Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Gruppen har haft sitt första möte, då tio myndigheter och aktörer enades om ett antal fokusområden framöver. Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, som ersätter det tidigare nätverket, kommer i högre grad att verka för att dricksvattenfrågor införlivas i myndigheternas verksamhetsplanering. Mot […]

Ny ordförande för BOS

Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, har under våren valt ny ordförande. Maria Zimdahl jobbar som regionchef på NCC och tillträdde i mars. – Med Maria Zimdahl får vi in en person med helikopterperspektiv och erfarenhet av att jobba strategiskt med att driva frågor – erfarenheter som vi inte riktigt haft tidigare, säger Mattias Höglund, ledamot i BOS […]

Hydridsystem i Hammarby Sjöstad

Brf Sjöstadspiren i Hammarby Sjöstad satsar på ett hybridsystem med geoenergi och solceller. Systemet, som består av 16 stycken 340 meter djupa borrhål och en av Hammarby Sjöstads största solcellsanläggningar, ska producera värme, varmvatten och kyla. Hybridprojektet innefattar geoenergi och på sommaren kyld tilluft i kombination med solceller. Det nya energisystemet kommer att reducera det […]

Protek har köpt Styrud Arctic

Prospekteringsteknik i Norrland AB (protek Norr) har köpt Styruc Arctic AB, ett dotterbolag i Styrudkoncernen, som sedan 2009 utfört kärn-, medie- och prospekteringsborrningar inom afärsområdet gruvor och prospektering. Protek Norr tar över personal, gällande affärskontrakt samt maskiner.