Inlägg av Joakim Hjulström

Anneli Wirtén tar fasta på den stora samhällsutvecklingen

Anneli Wirtén är ny generaldirektör på specialistmyndigheten SGU i Uppsala. Hon är jurist i botten och har arbetat inom statlig verksamhet länge – eftersom hon trivs med de breda samhällsfrågorna. Hon beskriver sig som generalisten som drivs av att arbeta med specialister. Men resorna från Jönköping till SGU i Uppsala och de fem kontoren runt om i landet får vänta.

Se återfyllning som en möjlighet!

Coronan drabbar även vår bransch, även om det verkar som att borrföretagarna i landet har att göra. Som en del i styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen får jag information om hur den marknaden mår, och signalerna har varit tydliga under våren: Installationer åt konsumenter minskar. Människor håller i pengarna lite hårdare och avvaktar med […]

Ö-viks Brunnsborrning är årets företagare i Västernorrland

Som ett av Gasell-förertagen i regionen blev Ö-viks Brunnsborrning utsedd till Årets Företagare 2019 vid DI:s företagsgala den 6 februari. Nomineringskommitténs motivering lyder: ”Med ett genomgående kretsloppstänkande och en målsättning att alltid hushålla med resurser borrar sig Håkan Tällström igenom bergfasta problem och hittar vattentäta lösningar på kundernas krav och önskningar. En entreprenör som alltid […]

BI har blivit Byggföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, har bytt namn till Byggföretagen. Det nya namnet speglar våra medlemsföretag bättre då det har en mer småskalig profil än namnet ”Byggindustrin”, skriver man på sin hemsida byggforetagen.se. Våra medlemsföretag består huvudsakligen av små- och medelstora företag. Byggföretagen är också ett namn som tydligare visar medlemsföretagens betydelse för samhället […]

Dämpad försäljning – men uppåt för geoenergi

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment, redovisar Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen SKVP. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med […]

Med en bergfast tro på svensk gruvnäring

Framtiden för svensk gruvnäring ser ljus ut. Sverige har med sin berggrund en unik position i Europa. De metaller och mineral vi har i berggrunden är intressanta för allt från klimatomställning till att EU ska minska sitt importberoende från Kina. Men om det vore så enkelt. Maria Sunér Fleming, ny vd på gruvnäringens branschorganisation Svemin, har först några hinder att hantera.

Råd i rätt tid kan rädda kundrelationen

Branschorganisationen Borr-företagen ser en ökning av antalet ärenden där privatkunder klagar på utförda uppdrag och vill ha dess utlåtande. En bedömning är, att entreprenörerna inte skriver tillräckligt tydliga avtal. Men hjälp finns att få.
Byggföretagen, före detta Sveriges Byggindustrier, som är den stora bransch- och arbetsgivarorganisationen, erbjuder liksom Borrföretagen, kosnads-fri rådgivning och standardavtal för sina medlemmar.

Så undviker du tvist med konsumenten

Risken att hamna i en kostsam och energikrävande tvist minskar väsentligt om du har ett tydligt och skriftligt avtal. Var noga med att skriva in avtalspart, vad som ingår, bakgrundsinformation och förutsättningar samt beskriva kostnadsmodellen.
Det rådet ger advokaterna Per Vestman och Emma Gustafsson.

Allt fler tvister med konsumenter

Borrföretagen står till samhällets förfogande när det gäller frågor om brunnar. En strid ström av samtal hamnar hos oss och dessa kommer från både kommuner, konsulter, borrföretag, installatörer och myndigheter. Men den största massan utgörs av konsumenter som har frågor runt brunnar i allmänhet och problem i samband med entreprenader i synnerhet.