Inlägg av Joakim Hjulström

Hon blir ny generaldirektör för SGU

Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektför för Sveriges geologiska undersökning, SGU. Anneli Wirtén är 57 år och jurist och har i sin tidigare roll som länsråd och vikarierande landshövding i Jönköpings län haft flera uppdrag med koppling till frågor som SGU arbetar med, bland annat i Vattendelegationen för Södra Östersjön. Hon tillträdde 1 […]

Nytt från Borrtekniker.se

Borrföretagens utbildningsportal borrtekniker.se arbetar för närvarande dels med uppdateringar för användarhantering och betalning. Kursen i arbetsmiljö, som fram till mitten av februari lett till 21 stycken utfärdade utbildningsintyg, fylls också på med fler illustrationer. Dessutom är ännu en utbildning under produktion. Kursen heter ”Yttre miljö” och grundar sig på SveMins prospekteringshandbok. Den handlar om hur […]

Lång väg till rätten att utvinna mineraler

I den ena ringhörnan en prospektör som vill utvinna mineraler och i den andra en markägare som vill skydda sina domäner. Så kan den arena se ut där Bergsstaten är domare genom att pröva och bevilja tillstånd. Processen från prospektering till gruvstart tar flera år, överklaganden och ofullständiga ansökningar spelar in i tillståndsdelen. Myndigheten hoppas och tror att större tydlighet och bättre kommunikation ska ge en effektivare handläggning.

Intensivt år med Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum är laddat för ett nytt år. Bland mycket annat planerar man ett utökat kursutbud, digitala utbildningar, flera forskningsprojekt och givetvis Geoenergidagen. Inom kursverksamheten kommer samma kurser att ges som tidigare, men på fler platser. 2020 finns möjlighet att gå geoenergikurser i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

Andra hålet i Esbo klart

Det andra 6 400 meter djupa borrhålet i finländska Esbo är, om allt har gått enligt plan, nu klart.

Som Borrsvängen har skrivit om tidigare borrar det finska energiföretaget St1 rekorddjupt i Esbo, Finlands näst största stad. Här står snart den djupaste geotermiska anläggningen i Skandinavien som är tänkt att leverera värme till fjärrvärmenätet när den är klar.

Minnesord till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, förste statsgeolog vid SGU i Uppsala, har avlidit vid en ålder av 75 år. Han efterlämnar livskamrat och barn med familjer.


Vår vän och kollega Anders Carlstedt har gått bort efter en kort tids sjukdom. Han växte upp på ett lantbruk i byn Lundby utanför Västerås. Efter studentexamen började Anders studera vid Geologiska institutionen på Uppsala Universitet, där han tog en licentiatexamen i kvartärgeologi.

Vikten av att använda sig av skriftliga avtal

I detta nummer av Borrsvängen tittar vi lite närmare på förhållandet mellan entreprenör och konsument. Den relationen är viktig och har byggt upp de flesta borrföretag som sysslar med vatten- och energiborrning. Jag är övertygad om att de flesta entreprenörer tycker att det är bra med avtal, och att det underlättar den dagen man eventuellt […]